Thứ năm, 14/09/2023, 15:32 (GMT+7)

Tổ chức giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam 2023

Giải thưởng “Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam 2023” do Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chỉ đạo, tổ chức và giao cho Công ty Cổ phần truyền thông VINAMA thực hiện.

vinama

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam được trao tặng bởi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam 2023” là sự công nhận của Nhà nước dành cho các tổ chức, cá nhân xuất sắc trong ngành quảng cáo.

Giải thường nhằm tôn vinh những ý tưởng, tác phẩm quảng cáo xuất sắc, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, mang đến cho các cá nhân, tập thể ưu tú ngành quảng cáo sự công nhận xứng tầm từ một giải thưởng cấp quốc gia.

Đây cũng là cơ hội để lan tỏa giá trị các ý tưởng, để tác phẩm quảng cáo vượt khỏi khuôn khổ của ngành đến với công chúng mọi ngành nghề, khẳng định đóng góp quan trọng của ngành quảng cáo trong chiến lược phát triển văn hóa.

Bên cạnh đó, Giải thưởng cũng sẽ truyền cảm hứng cho toàn thể người Việt, khuyến khích cùng sáng tạo đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới, cộng hưởng với các ngành công nghiệp khác thực hiện chiến lược phát triển văn hóa theo chủ trương, đường hướng lâu dài của Chính phủ và Bộ Văn hóa.

Sự kiện còn là hoạt động thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia: “Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam” giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030; góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh của Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Thành phần tham dự giải thưởng bao gồm tất cả các doanh nghiệp (không phân biệt loại hình tư nhân, Nhà nước, liên doanh hay nước ngoài) hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam; các cá nhân quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam; các tổ chức, cá nhân kinh doanh có nhu cầu quảng cáo, hoặc tự thực hiện các chương trình quảng cáo, có sản phẩm muốn tham dự.

Giải thưởng có hai hệ thống giải, gồm: Giải thưởng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch với ba giải Nhất, Nhì, Ba dành cho các loại hình quảng cáo trên truyền hình, bảng biển ngoài trời, quảng cáo trên báo điện tử và nền tảng mạng xã hội, quảng cáo truyền thông tích hợp; giải thưởng do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đề xuất, tổ chức bình xét gồm: một giải thưởng lớn chung cuộc (Grand Prix) cho các phương tiện quảng cáo trên truyền hình, truyền thanh, ngoài trời, trực tuyến (online) và 27 giải thưởng cho các hạng mục sáng tạo, thương hiệu, truyền thông.

Kết quả bình xét giải thưởng được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, website: https://quangcaosangtaovietnam.com; http://vaa.org.vn/.

Chương trình đặc biệt đêm Gala trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục