Thứ sáu, 06/10/2023, 14:42 (GMT+7)

Thẩm định đợt 2 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2

Bộ GD&ĐT vừa thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo các quy định tại Thông tư 33 và Thông tư 05.

sach giao khoa Tiepthigiadinh H1
Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định đợt 2 sách giáo khoa Ngoại ngữ 2 là 8 giờ - 16 giờ ngày 21/10

Bộ GD&ĐT ban hành thông báo 1671/TB-BGDĐT về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Các tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trước ngày 16/10/2023 gửi về Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT.

Số lượng bản mẫu sách giáo khoa của môn Ngoại ngữ 2 được đăng ký là căn cứ để Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu sách giáo khoa. Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Điều 17 (Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT) và Điều 1 (Thông tư 05 /2022/TT-BGDĐT).

Trong đó, bao gồm số lượng bản mẫu sách giáo khoa; thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định, tên sách giáo khoa; phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của tổng chủ biên, chủ biên. Nếu sách có tổng chủ biên, chủ biên, tác giả thì làm rõ mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng cấu trúc, nội dung, quá trình biên soạn. Đồng thời, làm rõ quá trình và kết quả thực nghiệm; việc tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của các nhà khoa học, nhà giáo dục, giáo viên; bản phân phối chương trình.

Các thông tin liên quan đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2 (Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc) của mỗi cấp, lớp là 15 bộ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 8 giờ - 16 giờ ngày 21/10/2023. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm. Địa điểm nhận hồ sơ tại Bộ GD&ĐT.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục