Thứ ba, 21/11/2023, 21:14 (GMT+7)

Công tác giáo dục về bảo vệ môi trường trong các trường đại học Việt Nam: Hành trình hình thành thế hệ ý thức môi trường

Nguyễn Hồ Nam (namnguyenho@neu.edu.vn)

Ở mức độ toàn cầu, các thách thức liên quan đến bảo vệ môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng điều này đặt ra những yêu cầu cao về việc tăng cường giáo dục về bảo vệ môi trường trong tất cả các cấp đào tạo đặc biệt ở bậc đào tạo đại học.

Trong bối cảnh này, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác, đang nhận thấy vai trò quan trọng của giáo dục về bảo vệ môi trường tại các trường đại học. Điều này không chỉ là một nỗ lực để truyền đạt kiến thức, mà còn là để hình thành ý thức và tư duy bền vững cho thế hệ tương lai.

Thực trạng về giáo dục môi trường trong các trường đại học

Trong thời kỳ hiện nay, môi trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, bao gồm biến đổi khí hậu, mất rừng, ô nhiễm và suy thoái đa dạng sinh học. Những vấn đề trên không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày mà còn đe dọa sự tồn tại của hành tinh chúng ta. Do đó, việc giáo dục môi trường không chỉ là lựa chọn, mà là một nhu cầu khẩn cấp.

Trong bối cảnh này, các trường đại học ở Việt Nam đã bắt đầu nhìn nhận giáo dục môi trường không chỉ có thể thực hiện bằng một môn học đơn lẻ mà là một xu hướng tích cực, lan rộng trong cả cộng đồng đại học. Mục tiêu là tạo ra một thế hệ sinh viên không chỉ biết đến vấn đề môi trường mà còn có khả năng đưa ra giải pháp và thực hiện trong thực tế.

Thực tế từ năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Chỉ thị số 02/2005/CT-BGDĐT về việc “Tăng cường công tác giáo dục BVMT” tuy nhiên thực tế công tác giáo dục về bảo vệ môi trường trong các trường đại học còn rất hạn chế. Điển hình, thời gian thực tập của sinh viên chuyên ngành về môi trường chỉ chiếm 1,8%, có tới 12% sinh viên chỉ ra các trường đại học không có môn học nào có nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường.

IMG_0537
Ảnh minh họa

Các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục về bảo vệ môi trường trong các trường đại học

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở, vai trò quản lý nhà nước ở các trường đại học đối với hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên

Vai trò quan trọng của Đảng trong lãnh đạo và Nhà nước trong quản lý là cơ sở chắc chắn để thúc đẩy công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường tại các trường đại học. Để đạt được mục tiêu này, các trường cần thực hiện các bước sau:

Một là phát triển chiến lược theo hướng bền vững, định rõ hướng đi cho công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường tại các trường đại học theo từng giai đoạn cụ thể

Hai là triển khai và thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và giáo dục về bảo vệ môi trường, đồng thời tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường; đồng thời, quan trọng hơn, là việc giám sát, thanh tra và kiểm tra sự tuân thủ các quy định về đảm bảo môi trường trong hệ thống giáo dục, đặc biệt là tại các trường đại học, để đảm bảo môi trường học tập thân thiện, xanh - sạch - đẹp.

Xây dựng nền tảng: chương trình học môi trường tích cực

Để đạt được mục tiêu trên, nhiều trường đại học ở Việt Nam cần tích cực xây dựng các chương trình học về bảo vệ môi trường. Những chương trình này không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức cơ bản về môi trường mà còn khuyến khích sinh viên tham gia vào nghiên cứu và các dự án thực tế...

Học chuyên sâu và nghiên cứu: sâu rộng kiến thức, làm sâu nghiên cứu

Một phần quan trọng của chương trình giáo dục môi trường ở các trường đại học là việc cung cấp cơ hội cho sinh viên tham gia vào học chuyên sâu và nghiên cứu về bảo vệ môi trường. Các môn học chuyên ngành như Quản lý Môi trường, Năng lượng tái tạo, và Bảo vệ Đa dạng Sinh học không chỉ mở rộng kiến thức của sinh viên mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về những thách thức cụ thể mà môi trường đang phải đối mặt.

Ngoài ra, việc tham gia vào các dự án nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tế cung cấp cho sinh viên trải nghiệm quý báu. Chúng không chỉ có cơ hội áp dụng những kiến thức học được mà còn đặt họ vào tình huống thực tế, giúp sinh viên phát triển kỹ năng thực hành và giải quyết vấn đề.

Hoạt động tình nguyện và cộng đồng: Hành trình gắn kết và tạo ấn tượng

Các trường đại học không chỉ giới hạn giáo dục môi trường trong phạm vi lớp học mà còn khuyến khích sinh viên tham gia vào hoạt động tình nguyện và cộng đồng. Điều này bao gồm việc tham gia vào các chiến dịch làm sạch môi trường, trồng cây xanh, hoặc thậm chí làm việc trực tiếp tại các khu vực có vấn đề môi trường nặng nề. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào thực tế mà còn tạo ra những kết nối vững chắc với cộng đồng xung quanh từ đó nâng cao hiểu biết về bảo vệ môi trường đồng thời lan toả những hành động tích cực về bảo vệ môi trường tới mọi người.

Tạo lập hình thành thói quen bảo vệ môi trường ngay tại cơ sở: hướng dẫn tới sự thay đổi bền vững

Một khía cạnh quan trọng khác của công tác giáo dục môi trường trong các trường đại học là việc tạo lập hình thành thói quen bảo vệ môi trường ngay tại các khuôn viên đại học. Quản lý đào tạo giảng viên, nhân viên và sinh viên về các vấn đề môi trường không chỉ tăng cường hiểu biết mà còn tạo ra thói quen bảo vệ môi trường và hướng tới xây dựng môi trường sự bền vững.

Việc xây dựng và duy trì các cơ sở hạ tầng xanh, giảm thiểu lượng rác thải, và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo là những bước quan trọng. Đồng thời, việc khuyến khích hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới hướng tới môi trường cũng là một phần quan trọng của quá trình này.

Hình thành thế hệ ý thức môi trường

Trên tất cả, công tác giáo dục môi trường trong các trường đại học ở Việt Nam không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là việc hình thành ý thức và tư duy bền vững. Thông qua những chương trình học tích cực, nghiên cứu, hoạt động cộng đồng và thay đổi thói quen bảo vệ môi trường, các trường đại học đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trí thức có trách nhiệm, nhạy bén với vấn đề môi trường và có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội và thế giới. Hành trình hình thành thế hệ ý thức môi trường sẽ tạo nên một tương lai bền vững cho Việt Nam và thế giới.

Cùng chuyên mục