Thứ sáu, 06/10/2023, 11:42 (GMT+7)

Bộ GD&ĐT đề xuất quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS

Bộ GD&ĐT sẽ lấy ý kiến dự thảo quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS đến hết ngày 2/12/2023.

Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS gồm các quy định về: điều kiện công nhận tốt nghiệp; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp; trách nhiệm của cơ quan quản lí và cơ sở giáo dục trong việc xét công nhận tốt nghiệp.

Quy chế này áp dụng cho trường THCS; trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trường chuyên biệt; trường, lớp mở cho người đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân và cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS (gọi chung là cơ sở giáo dục); các tổ chức và cá nhân có liên quan.

tot nghiep THCS Tiepthigiadinh H1
Việc xét công nhận tốt nghiệp được căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập năm học lớp 9 của người học

Số lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trong 1 năm

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS nêu rõ, đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp cho người học không quá 2 lần do Sở GD&ĐT quyết định.

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, số lần xét công nhận tốt nghiệp cho người học trong mỗi năm do Sở GD&ĐT quyết định.

Điều kiện công nhận tốt nghiệp THCS

Tuổi xét công nhận tốt nghiệp THCS

Đối với người học đang theo học Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS không quá 21 tuổi.

Đối với người học đang theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS từ 15 tuổi trở lên.

Trường hợp người học ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ GD&ĐT.

Kết quả rèn luyện và kết quả học tập

Người học được công nhận hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS (gọi tắt là Chương trình THCS) trong năm học lớp 9 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình THCS trong năm học lớp 9 do kết quả học tập cả năm học lớp 9 xếp loại Chưa đạt (hoặc học lực cả năm xếp loại yếu, kém) được đăng kí với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9 để kiểm tra, đánh giá lại các môn học và được công nhận hoàn thành Chương trình THCS theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình THCS trong năm học lớp 9 do kết quả rèn luyện cả năm học lớp 9 xếp loại Chưa đạt (hoặc hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu) được đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè của năm học đó với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9 để được đánh giá lại và được công nhận hoàn thành Chương trình THCS theo quy định của Bộ GD&ĐT

Trường hợp người học không đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè của năm học đó với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9, để được đánh giá lại thì phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 5 của Quy chế này.

Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình THCS do nghỉ học quá 45 buổi trong năm học lớp 9, được đăng kí với cơ sở giáo dục nơi đã theo học để học lại lớp 9 và được công nhận hoàn thành Chương trình THCS theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Người học được công nhận tốt nghiệp THCS được cấp bằng tốt nghiệp THCS. Việc quản lí, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp THCS được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT…

Dự kiến, Thông tư này thay thế Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/4/2006 ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS và được thực hiện từ năm học 2024 - 2025.

Cùng chuyên mục