Thứ sáu, 18/08/2023, 10:48 (GMT+7)

Sinh viên yếu có thể bị cắt hỗ trợ phí sinh hoạt 3,63 triệu đồng/tháng

Từ năm học thứ 2, sinh viên sư phạm có điểm trung bình học tập đạt loại yếu hoặc điểm rèn luyện đạt loại yếu sẽ không được xét hỗ trợ để chi trả chi phí sinh hoạt.

sinh vien Tiepthigiadinh H1
Sinh viên sư phạm có điểm học tập và rèn luyện yếu có thể bị cắt hỗ trợ phí sinh hoạt 3,63 triệu đồng/tháng

Tại Nghị định 116 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm, sinh viên sư phạm nếu cam kết làm trong ngành giáo dục sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Bên cạnh tiền hỗ trợ đóng học phí bằng mức thu của cơ sở đào tạo nơi theo học, sinh viên còn được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được tính theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Nội dung này có hiệu lực cho khóa tuyển sinh từ năm 2021.

Tuy nhiên, trong dự thảo Nghị định sửa đổi chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm của Bộ GD&ĐT, có một điểm mới về nội dung quy định hỗ trợ chi phí sinh hoạt theo kết quả học tập để tạo động lực cho sinh viên sư phạm và nâng cao chất lượng. Theo đó, sinh viên sư phạm vẫn được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ tiền học phí và 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường, không quá 10 tháng 1 năm học.

Nhưng từ năm học thứ 2, sinh viên sư phạm có điểm trung bình học tập đạt loại yếu hoặc điểm rèn luyện đạt loại yếu sẽ không được xét hỗ trợ để chi trả chi phí sinh hoạt. Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sư phạm thực hiện xét hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên theo từng năm học.

Ngoài ra, Bộ cũng sửa quy định về bồi hoàn kinh phí hỗ trợ. Các trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và ra thông báo bồi hoàn kinh phí với các sinh viên sư phạm chuyển ngành, nghỉ học hoặc thôi học. UBND cấp tỉnh hướng dẫn, theo dõi, ra thông báo bồi hoàn kinh phí đối với sinh viên sư phạm thường trú tại địa phương đã hưởng chính và không công tác trong ngành giáo dục 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp….

Bộ GD&ĐT cho biết, việc đề nghị sửa đổi, bổ sung như trên nhằm đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện thu hồi đầy đủ kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm không công tác trong ngành giáo dục theo đúng quy định.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục