Thứ ba, 01/08/2023, 14:21 (GMT+7)

Khơi dậy khát vọng tinh thần khởi nghiệp Sinh viên 2023

PV (Theo Tiếp thị & Gia đình)

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sự kiến sẽ tổ chức chương trình Diễn đàn: “Những lý luận và thực tiễn hoạt động Khởi nghiệp, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam” dự kiến cuối tháng 8 năm 2023.

Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được thành tựu lịch sử trong lĩnh vực kinh tế. Trong đó, khởi nghiệp đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là đối với lực lượng thanh niên và sinh viên. Như lời Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, khởi nghiệp là một trong những thành quả quan trọng nhất của đổi mới kinh tế ở Việt Nam.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò của thanh niên. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên là yếu tố quyết định góp phần vào phát triển kinh tế và làm giàu cho Quốc gia, Dân tộc.

01690871798.jpeg
Hình ảnh của Ban sinh viên họp bàn thực hiện chiến lược tổ chức diễn đàn: “Những lý luận và thực tiễn hoạt động Khởi nghiệp, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam” _Ảnh: PV

Các trường đại học, cao đẳng đóng vai trò quan trọng trong việc khơi nguồn và phát triển tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. Tại đây, sinh viên được cung cấp môi trường học tập, nghiên cứu và đào tạo đầy đủ; được trang bị những kiến thức, kỹ năng và tư duy khởi nghiệp. Đồng thời, các trường cũng là đầu mối phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và cung cấp cơ hội thực tập, tư vấn và hỗ trợ kinh doanh cho sinh viên khởi nghiệp thành công.

Nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Diễn đàn “Những lý luận và thực tiễn hoạt động Khởi nghiệp, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam” vào ngày 12/8/2023. Diễn đàn nhằm trao đổi về hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên trong các Trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam. Dự kiến diễn đàn mời 200 đại biểu là khách mời từ các cơ quan Trung ương, các Bộ, Ban, Ngành, các trường đại học, học viện, cao đẳng; các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương.

11690871798.jpeg
Lãnh đạo Hiệp hội cùng Ban sinh viên họp bàn thực hiện chiến lược tổ chức diễn đàn: “Những lý luận và thực tiễn hoạt động Khởi nghiệp, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam” _Ảnh: PV

Việc thực hiện chương trình diễn đàn này cũng là để hiện thực hoá Quyết định số: 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017, của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án: “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số: 1230/QĐ-BGDĐT, ngày 30/3/2018, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và các chương trình thúc đẩy khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khác mà Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trong những năm qua. Việc Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với một số trường đại học, cao đẳng có uy tín tại Việt Nam tổ chức diễn đàn khoa học: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam.”

21690871798.jpeg
Tinh thần khởi nghiệp của các bạn sinh viên tại buổi Tọa đàm “Thanh niên với khởi nghiệp sáng tạo”.

Diễn đàn tổ chức cũng nhằm trao đổi những vấn về lý luận và thực tiễn hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay nhằm đề xuất những kiến nghị về chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên, sinh viên. Đặc biệt, diễn đàn dự kiến mời 200 đại biểu là khách mời là lãnh đạo từ các bộ, ban, ngành; lãnh đạo các trường đại học, học viện, cao đẳng; các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương do vậy đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để quảng bá thương hiệu của quý đối tác. Đồng thời, quý đối tác có cơ hội kết nối và tham gia vào hệ sinh thái Khởi nghiệp Quốc gia của Việt Nam.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục