Thứ ba, 01/08/2023, 15:52 (GMT+7)

Dự kiến không tăng học phí năm học 2023 - 2024

Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định số 81 và không tăng học phí năm học 2023 - 2024.

khong tang hoc phi Tiepthigiadinh H1
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu sửa Nghị định 81/2021/NĐ-CP theo hướng không tăng học phí năm học 2023 - 2024

Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Sau khi nghe nghe báo cáo của Bộ GD&ĐT và ý kiến của cơ quan liên quan, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 81 theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và không tăng học phí năm học 2023-2024.

Bộ GD&ĐT phải hoàn thành việc này và trình Chính phủ trước ngày 8/8/2023. Ngoài ra, Bộ nghiên cứu để đề xuất nghị định mới thay thế nghị định 81, báo cáo thủ tướng trong tháng 12/2023.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục