Thứ sáu, 08/09/2023, 15:51 (GMT+7)

Đề xuất giảm tải một sô tiêu chuẩn cho giáo viên dạy lái xe

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, một số quy định hiện hành về tiêu chuẩn của giáo viên dạy lái xe lý thuyết và thực hành chưa phù hợp với thực tế.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ GTVT dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô, dịch vụ đào tạo lái xe ôtô và dịch vụ sát hạch lái xe. Trong đó, Cục đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe, Giấy chứng nhận và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy lái xe ôtô

Nghị định 65/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Theo Nghị định 65, giáo viên dạy lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn như có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp 4, hoặc trung cấp nghề, hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy… Tuy nhiên, Cục Đường bộ khẳng định hiện nay không một giáo viên dạy lái xe nào đáp ứng được tiêu chuẩn này. Vì trong hệ thống nghề đào tạo quốc gia không ngành nghề nào có chuyên ngành phù hợp với nghề đào tạo lái xe ô tô.

giao vien dạy lai xe Tiepthigiadinh H1
Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất tiêu chuẩn mới với giáo viên dạy lý thuyết và thực hành lái xe

Nghị định cũng quy định giáo viên dạy lý thuyết phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với một trong các chuyên ngành luật, công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, lắp ráp ô tô... Theo Cục Đường bộ, quy định này là không cần thiết vì các môn học lý thuyết lái xe ô tô không liên quan nhiều đến chuyên ngành luật và ô tô.

Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất tiêu chuẩn với giáo viên dạy lý thuyết và thực hành lái xe như sau:

Giáo viên dạy lý thuyết đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành luật, công nghệ ôtô, công nghệ kỹ thuật ôtô, lắp ráp ôtô hoặc các ngành nghề khác có nội dung đào tạo chuyên ngành ôtô chiếm 30% trở lên

- Giáo viên dạy môn Kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng xe đào tạo trở lên;

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp hoặc tương đương trở lên.

Giáo viên dạy thực hành lái xe đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên;

- Có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2; giáo viên dạy các hạng B1, B2 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 3 năm trở lên, kể từ ngày trúng tuyển; giáo viên dạy các hạng C, D, E và F phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 5 năm trở lên kể từ ngày trúng tuyển;

- Có 50.000 km lái xe an toàn trở lên;

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp hoặc tương đương trở lên;

- Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình do Bộ GTVT ban hành và được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Sở GTVT cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe cho giáo viên thuộc các cơ sở đào tạo do địa phương quản lý hoặc các cá nhân có nhu cầu.

Ngoài ra, Cục Đường bộ cũng đề xuất “siết” việc thành lập các cơ sở đào tạo lái xe, theo hướng quy định việc đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo lái xe ô tô và trung tâm sát hạch lái xe phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và phù hợp với mật độ dân cư trên địa bàn.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục