Thứ sáu, 15/09/2023, 16:11 (GMT+7)

Việt Nam có bao nhiêu trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế?

Các trường đại học đạt chuẩn quốc tế của Việt Nam được đánh giá bởi 4 tổ chức nước ngoài là HCERES, AUN-QA, FIBAA và QAA theo tiêu chí của các tổ chức này.

dai hoc chuan quoc te Tiepthigiadinh H1
Việt Nam hiện có 9 trường đại học đạt chuẩn quốc tế

Tính đến hết tháng 7/2023, Việt Nam có 9 trường đại học đạt chuẩn quốc tế, tăng 2 trường so với năm 2022. Các trường đại học đạt chuẩn quốc tế được đánh giá bởi 4 tổ chức nước ngoài, theo tiêu chí của các tổ chức này. Đó là HCERES - Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp; AUN-QA - Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN; FIBAA - Quỹ Kiểm định các chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế và QAA - Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở Vương quốc Anh. Danh sách cụ thể trường đại học đạt chuẩn quốc tế do Bộ GD&ĐT công bố như sau:

  • Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)
  • Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng)
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Đại học Xây dựng
  • Đại học Tôn Đức Thắng
  • Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
  • Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)
  • Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Đại học Anh quốc Việt Nam

Trong số 9 trường, có 7 trường đã nằm trong danh sách từ năm 2022 là: trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Xây dựng, Khoa học tự nhiên Hà Nội, trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM). Có 2 trường mới được công nhận đạt chuẩn quốc tế là trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Anh Quốc Việt Nam.

dai hoc chuan quoc te Tiepthigiadinh H2
Đại học Kinh tế TP.HCM là 1 trong 2 đại học được công nhận chuẩn quốc tế năm 2023

Bên cạnh đó, có 183 trường đại học và 11 trường cao đẳng sư phạm của Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước do tổ chức kiểm định trong nước đánh giá, theo các tiêu chí của Bộ GD&ĐT.

Hết năm 2022, cả nước có hơn 600 chương trình đào tạo đại học chính quy đã được kiểm định, trong khi trên toàn hệ thống có khoảng hơn 6.000 chương trình đào tạo. Trong đó, 373 chương trình (của 72 trường đại học) được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định trong nước, 236 chương trình (của 41 trường đại học) được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài. Chưa có trường nào có 100% chương trình đã được kiểm định mà phần lớn các trường chỉ chọn những chương trình mạnh nhất của mình để triển khai việc kiểm định trước.

Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu tới năm 2025, cả nước có ít nhất 35% chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng theo chu kỳ kiểm định lần thứ nhất.

Cùng chuyên mục