Truyện kể: Người anh tham lam

Người anh không chỉ muốn có nhiều hơn em mà cỏn muốn có thật nhiều. Sự tham lam đó đã khiến anh ta mất tất cả. Bé muốn làm cậu em hay người anh trong truyện kể này?

 Truyện kể: Người anh tham lam Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua