Thứ sáu, 26/04/2024, 12:29 (GMT+7)

Tin vui cho người đóng đủ BHYT 5 năm liên tục, không biết chỉ thiệt

Vi An (Tiếp thị & Gia đình)

Khi tham gia BHYT 5 năm liên tục, người dân sẽ được hưởng một quyền lợi đặc biệt khi khám, chữa bệnh, tuy nhiên không phải ai cũng biết.

Bảo hiểm y tế là 1 trong những chính sách an sinh xã hội nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe người dân khi đăng ký tham gia. Theo đó, người tham gia BHYT sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh (KCB) nếu không may xảy ra tai nạn, ốm đau.

Khi tham gia BHYT, tùy vào từng đối tượng sẽ được Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị với các mức hưởng khác nhau. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, khi người dân sẽ được hưởng một số quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục.

doi-the-bao-hiem-y-t-220040

Điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục

Thứ nhất, có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên. Theo Nghị định 146/2018 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 75/2023) thì thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá ba tháng.

Thứ hai, số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện tại là 1,8 triệu đồng.

Số tiền cùng chi trả là khoản tiền mà người bệnh có BHYT phải cùng chi trả với cơ quan BHXH theo tỉ lệ phần trăm được hưởng của loại thẻ BHYT.

Thứ ba, người tham gia phải đi khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc theo diện cấp cứu.

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục năm 2024

Theo điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế quy định:

Người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu đáp ứng điều kiện tại mục 2.

Cụ thể, tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên như sau:

- Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan BHXH xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

tu-thang-8-2023-4-truong-hop-nay-du-kham-benh-trai-tuyen-van-duoc-huong-100-bhyt-085539-220831

- Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

- Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 1/1, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 5 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Cùng chuyên mục