Thứ năm, 26/10/2023, 06:27 (GMT+7)

Từ 1/12/2023, thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Theo quy định, từ tháng 12/2023 sẽ có thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí, người dân nên biết kẻo mất quyền lợi.

Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Theo quy định tại Điều 16, Luật bảo hiểm y tế 2008, thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này. Mỗi người tham gia được cấp 01 thẻ BHYT và tổ chức bảo hiểm y tế ban hành mẫu thẻ BHYT sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế.

bao_hiem_y_te
Từ 1/12/2023, thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/12/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Theo đó, Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng BHYT gồm: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT vào nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Ngoài ra, Nghị định 75 còn sửa đổi quy định về 02 đối tượng thuộc nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng bao gồm:

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.- Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định 07 năm 2021 và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2023.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục