Thứ tư, 25/10/2023, 15:26 (GMT+7)

Từ tháng 12/2023, người dân đi khám chữa bệnh chỉ cần xuất trình giấy tờ này, không cần mang BHYT

Kể từ tháng 12/2023, sẽ có một số thay đổi khi người dân đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, Nghị định 75 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 Nghị định 146 về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân.

kham-bhyt-1688442329971966999842
Từ 03/12/2023, người tham gia BHYT phải xuất trình Căn cước công dân hoặc thẻ BHYT có ảnh khi khám chữa bệnh.

Trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Trước đây, người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh được yêu cầu phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân, các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác...

Như vậy theo quy định mới, người dân có thể xuất trình Căn cước công dân khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Nghị định 75 còn sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ. Theo đó, chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định về đấu thầu.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục