Bạn biết gì về tiêu chuẩn AWS của nguồn nước?

Nguồn nước chúng ta sử dụng đang đứng trước nhiều nguy cơ. Đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến việc sử dụng nước công bằng, bền vững theo tiêu chuẩn AWS.

Khai thông kênh rạch, lđảm bảo nước tưới tiêu

Tiêu chuẩn AWS là gì?

AWS là viết tắt của Alliance for Water Stewardship. Đây là chương trình quản lý nguồn nước theo tiêu chuẩn toàn cầu của Tổ chức quốc tế Alliance for Water Stewardship. AWS hướng đến việc sử dụng nước công bằng, bền vững về môi trường và mang lại lợi ích kinh tế.

AWS hướng đến 5 mục tiêu. Thứ nhất là quản trị nước tốt. Thứ 2: Cân bằng nước bền vững. Thứ 3: Tình trạng chất lượng nước tốt. Thứ 4: Tình trạng lành mạnh của các khu vực quan trọng liên quan đến nước. Cuối cùng: Sử dụng nước an toàn và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh công cộng.

Cần chung tay quản lý nguồn nước

Ngày 25/11; Hà Nội có buổi chia sẻ “Chung tay quản lý nguồn nước bền vững tại vùng Tây Nam Bộ”. Tại đây, ông Marc Alary phụ trách Phát triển Bền vững về Môi trường và Nước tại Nestlé Waters châu Á, cho biết, các nước trên thế giới đang đối mặt với các vấn đề về nước. Điển hình là tình trạng khô hạn, ô nhiễm, bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn nước.

Trong khi đó, nhu cầu nước sạch tiếp tục tăng cao trong tương lai. Nó bao gồm nước cho sinh hoạt, cho tưới tiêu nông nghiệp và sản xuất công nghiệp.

Khoảng 95% lượng nước khai thác được chia sẻ bởi nhiều bên khác nhau. Đó là các khu công nghiệp, nhà máy cấp nước, các hộ gia đình, trường học. Vì thế, việc bảo vệ nguồn nước cần có sự chung tay góp sức của mọi cá nhân, đơn vị.

Những ngọn cờ đầu

Bên cạnh các chính sách của chính phủ, các nhà máy nước phải là các đơn vị tiên phong nhất.

Các nhà máy nước áp dụng tiêu chuẩn AWS cần hiểu, xác định được vấn đề thách thức, cơ hội và rủi ro. Đơn vị này cần đưa ra kế hoạch hành động cụ thể giải quyết hoặc giảm thiểu các thách thức rủi ro đó đối với lưu vực nước của nhà máy, cũng như tìm kiếm cơ hội phát triển nguồn nước bền vững.

Các nhà máy nước cần hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước hiệu quả. Điển hình có thể kể đến nỗ lực của La Vie. Trong năm 2019, doanh nghiệp tại Long An trở thành nhà máy đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức AWS cấp chứng nhận quốc tế về quản lý nguồn nước bền vững. Nhà máy ứng dụng các sáng kiến tiết kiệm chi phí và phù hợp trong phạm vi lưu vực của nguồn nước. Ứng dụng hệ thống xử lý nước thải hiệu quả và bảo vệ môi trường. Nhà máy còn phối hợp với các đơn vị cung cấp khác thực hành tiết kiệm nguồn nước .

Đồng hành cùng người dân địa phương

Ở Long An, doanh nghiệp này tích cực đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng địa phương thực hiện chương trình quản lý nguồn nước theo tiêu chuẩn AWS.

Người dân được khuyến khích trám lấp giếng. Điều này để tránh gây ô nhiễm nguồn nước và sử dụng nước đảm bảo chất lượng. Sinh viên và nhân viên nhiều trường được tuyên truyền về tiết kiệm nước. Một số kênh rạch được khai thông, đem lại nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp. Doanh nghiệp cũng xây dựng 2 trạm cấp nước miễn phí phục vụ cộng đồng địa phương. Năm 2019, 273 hộ dân được kết nối với hệ thống cấp nước sạch của thành phố.

Nếu tất cả các đơn vị, cá nhân đều thực hiện 5 tiêu chuẩn AWS kể trên, chúng ta có quyền tin tưởng vào một tương lai nguồn nước luôn đầy đủ, an toàn và bền vững.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua