Thứ năm, 03/08/2023, 14:01 (GMT+7)

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tiếp tục đề xuất tháo gỡ khó khăn cho quảng cáo tại Hà Nội

Ngày 2/8, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (HHQCVN) tiếp tục gửi công văn số 138/CV–HH tới UBND TP. Hà Nội về việc đề xuất tháo gỡ khó khăn cho quảng cáo tại Hà Nội.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn lần 2

Trong công văn đề xuất tháo gỡ khó khăn cho quảng cáo tại Hà Nội lần thứ 2, HHQCVN đã kính đề nghị UBND TP. Hà Nội đưa ra 3 giải pháp cụ thể:

Một là cho phép Sở VHTT tiếp tục nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo một cách bình thường; cho cấp phép đối với bảng quảng cáo đã được phê duyêt.

Hai là cho phép duy trì, triển khai đồng bộ, ổn định lâu dài những vị trí màn hình LED sau thời gian thí điểm được đánh giá phù hợp, hiệu quả và gia hạn đối với các màn hình LED đã được cấp thử nghiệm.

Ba là sớm cho ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND để tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo của Thành phố đi vào nền nếp, ổn định lâu dài.

0001

Công văn số 138/CV–HH của HHQCVN cũng nêu rõ, theo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn tại thông báo số 82/TB-UBND ngày 13/3/2023, UBND TP đang có sự chỉ đạo quyết liệt để chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn Hà Nội, trong đó có nội dung giao Sở Văn hóa, Thể thao (Sở VHTT) tiếp tục hướng dẫn, giải quyết tạm thời, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp về hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo tấm lớn kết hợp với nhiệm vụ phục vụ công tác tuyên truyền chính trị của Thành phố tại các vị trí đã được phê duyệt.

Nghiêm túc thực hiện chủ trường của Thành phố, Sở VHTT đã có công văn số 1008/SVHTT-QLVH ngày 30/3/2023 đề nghị các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện và đã có văn bản số 1277/SHVTT-QLVH báo cáo, đề xuất UBND TP. Trong báo cáo, Sở đã tổng hợp khá đầy đủ tình hình và đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó có đề xuất về việc khẩn trương ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố, sửa đổi bổ sung điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố đến hết năm 2050 ban hành kèm quyết định 1997/QĐ-UBND ngày 20/4/2018.

Bên cạnh đó cũng đề nghị UBND TP đồng ý cho phép Sở VHTT tiếp nhận, giải quyết tạm thời với thời hạn dưới 01 năm đối với các hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo tấm lớn của các tổ chức, doanh nghiệp đã lắp đặt đúng vị trí, kích thước theo quy hoạch, được Sở có văn bản chấp thuận nội dung và không có hành vi vi phạm hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố. Ngày 31/3/2022, Sở VHTT có văn bản số 1021/SVHTT-QLVH gửi các Sở, ngành kèm Dự thảo thông báo tiếp nhận và giải quyết tạm thời Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng tấm lớn.

Tiếp theo, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại về kinh tế; giải quyết tình trạng vi phạm về hoạt động quảng cáo tấm lớn Sở VHTT đã có các văn bản số 2090/SVHTT-QLVH ngày 06/06/2023; văn bản số 2250/ SVHTT-QLVH ngày 19/6/2023 trình để UBND cho phép tiếp tục vận hành, khai thác đối với các vị trí màn hình LED thực hiện thí điểm theo hình thức xã hội hóa tuyên truyền chính trị, kết hợp quảng cáo thương mại đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận, đã phát huy tác dụng tốt nhưng đến nay đã hết thời gian thí điểm.

quảng cáo tại Hà N?
HHQCVN mong muốn UBND TP. Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho ngành quảng cáo

Doanh nghiệp quảng cáo gặp nhiều khó khăn, vướng mắc

Để ủng hộ chủ trương của Thành phố, đồng thời phản ánh nguyện vọng của các doanh nghiệp, ngày 11/4/2023 HHQCVN đã có văn bản số 45/CV-HH gửi UBND TP. Hà Nội về việc “Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho hoạt động quảng cáo tại Hà Nội”.

Tới ngày 28/4/2023, Bộ VHTTDL cũng có văn bản số 1675/BVHTTDL-VHCS gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị Thành phố nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời; điều chỉnh quy chế quản lý hoạt động ngoài trời cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Trong thời điểm hiện tại đề nghị UBND TP cho tiếp tục nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đối với các bảng quảng cáo tại các vị trí nằm trong quy hoạch; cho những vị trí lắp đặt màn hình LED được UBND TP phê duyệt đã phát huy tác dụng tích cực sau thời gian thí điểm được duy trì ổn định lâu dài, nhân rộng, tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo.

Tuy nhiên, đến nay, HHQCVN cũng như các doanh nghiệp vẫn chưa nhận được sự phản hồi của UBND TP. Hà Nội về những kiến nghị, đề xuất nêu trên. Điều này đã làm cho các doanh nghiệp gặp những vướng mắc, thiệt hại về mặt kinh tế, đồng thời gây nên khó khăn trong công tác quản lý đối với các cơ quan nhà nước. Nếu vẫn tiếp tục kéo dài, tình trạng này sẽ khiến các hoạt động quảng cáo sẽ ngày càng nhiều vi phạm khó xử lý triệt để và mất mỹ quan đô thị do bảng quảng cáo trơ khung, dễ làm dư luận có sự đánh giá tiêu cực về công tác quản lý quảng cáo của Hà Nội.

Do đó để sớm khắc phục tình trạng trên, một lần nữa, HHQCVN kính đề nghị UBND TP quan tâm nghiên cứu, giải quyết những kiến nghị của Bộ VHTTDL, của HHQCVN cũng như các sở, ban, ngành chức năng đã đề xuất; xem xét, lắng nghe thỉnh cầu của các doanh nghiệp và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục