Thứ năm, 25/05/2023, 08:30 (GMT+7)

Khẩn trương rà soát trụ, bảng quảng cáo ngoài trời tại TP. HCM

Liên quan tới hoạt động quảng cáo ngoài trời, ngày 23/5, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM đã yêu cầu khẩn trương rà soát, thống kê các trụ, bảng quảng cáo.

Theo đó Chủ tịch UBND TP HCM đã giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương rà soát, thống kê các trụ, bảng quảng cáo ngoài trời trên đất công viên, giao thông.

Phó Chủ tịch cũng giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp với các Sơ Khoa học & Công nghệ, Sở TT&TT để tăng cường hình thức quảng cáo bằng màn hình Led, đảm bảo nội dung, thông tin, kích thước quảng cáo và an toàn phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, ông Dương Anh Đức cũng yêu cầu các UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức phải chấn chỉnh, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố. Đối với các các trụ, biển, bảng quảng cáo ngoài trời trái phép nằm trên hành lang đất giao thông, công viên, tiểu đảo, mảng xanh, cần khẩn trương phối hợp với Sở GTVT để rà soát lại. Sau đó gửi Sở GTVT để báo cáo UBND thành phố.

lungtungvoiviphamquangcaongoaitroi
Nhiều bảng quảng cáo ngoài trời ở vòng xoay Nguyễn Văn Cừ, TP HCM vi phạm quy định

Ngoài ra, các UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức cũng phải tập trung rà soát hiện trạng, xây dựng cơ sở dữ liệu với các trụ, biển, bảng quảng cáo ngoài trời thuộc địa bàn quản lý; Khảo sát các vị trí tiềm năng để thực hiện trụ, bảng quảng cáo phù hợp, đúng với các quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch cũng giao cho UBND TP. Thủ Đức và các quận liên quan rà soát vị trí đề xuất lắp đặt trụ, bảng quảng cáo đợt 4 của Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản Bình  Minh, để từ đó giải quyết việc hỗ trợ cho đơn vị này.

Đối với các vị trí chưa có trong quy hoạch, các địa phương cần nghiên cứu, xem xét tính khả thi để thời gian tới đề xuất bổ sung vào quy hoạch. Địa phương có trách nhiệm hỗ trợ các vị trí đơn vị đề xuất và vị trí mà địa phương dự kiến quy hoạch dành cho nguồn xã hội hóa.

giao Sở GTVT, Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản Bình Minh thực hiện theo đúng quy định đối  với các vị trí đề xuất thuộc phạm vi đất công viên, hành lang an toàn giao thông.

Riêng Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản Bình Minh cần chủ động liên hệ, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát lại các vị trí đề xuất, xác định lại kích thước từng vị trí và các phương án thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục