Chủ nhật, 11/06/2023, 09:45 (GMT+7)

Thông tin mới về góp ý sửa đổi, bổ sung các điều luật Quảng cáo

Điều luật Quảng cáo đã được triển khai hơn 10 năm với nhiều hiệu quả tích cực, song vẫn cần có sự điều chỉnh kịp thời để phù hợp với thời điểm hiện tại.

Sau khi thu nhận ý kiến của các thành viên, hội viên, doanh nghiệp, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã tổng hợp những ý kiến đóng góp cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung các điều luật Quảng cáo. Tất cả những góp ý sẽ trình gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét và đánh giá về mặt nội dung để nhanh chóng đưa ra những điều luật phù hợp với bối cảnh đất nước hiện nay.

Về chính sách cho phép doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại thị trường quảng cáo Việt Nam, cần giải quyết được vấn đề “mở rộng thị trường quảng cáo Việt Nam hội nhập quốc tế nhưng vẫn tạo được cơ hội, điều kiện cho các doanh nghiệp quảng cáo trong nước”. 

Hiệp hội Quảng cáo đề nghị xem xét giảm bớt, bãi bỏ điều luật Quảng cáo về thời gian, thời lượng quảng bá đối với các sản phẩm trên báo in, báo hình, báo nói. Bởi lẽ, theo khảo sát thì chưa có cơ quan báo chí nào vượt mức quy định cho phép khi mà điều kiện về mặt tài chính còn hạn chế.

“Trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo” được đề nghị chuyển đổi thành “Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo”. Chính sách này sẽ thắt chặt hơn về quyền và nghĩa vụ của người tham gia quảng cáo. Chủ sở hữu sản phẩm, người nổi tiếng, KOC, KOL khi tham gia vào bất cứ chương trình, sự kiện hay chiến dịch quảng cáo - truyền thông nào đều phải có tinh thần tự chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo.

Người tham gia quảng cáo phải chịu trách nhiệm về sản phẩm mà mình tham gia tiếp thị
Người tham gia quảng cáo phải chịu trách nhiệm về sản phẩm mà mình tham gia tiếp thị

Bên cạnh đó, Hiệp hội quảng cáo cũng đề nghị Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, bổ sung vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo thành chính sách riêng. Dù đã triển khai các điều luật Quảng cáo suốt bao năm nay nhưng vấn đề về thủ tục hành chính (nhất là với quảng cáo ngoài trời) luôn gây rắc rối, phiền hà và khó khăn với doanh nghiệp. Do đó, cần bãi bỏ một số thủ tục hành chính để giảm tối đa thủ tục, tiết kiệm thời gian, nhân lực và tài chính cho doanh nghiệp làm quảng cáo cũng như cơ quan quản lý.

Cùng chuyên mục