Tiếp Thị Gia Đình

Thứ ba, 03/10/2023, 09:55 (GMT+7)

Yêu cầu rà soát hoạt động giáo dục ngoài giờ của các trường phổ thông, mầm non

Công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn hạn chế dẫn đến băn khoăn, lo lắng và tạo ra dư luận không tốt về loại hình hoạt động này.

Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các Sở GD&ĐT yêu cầu rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện các quy định về hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và chủ trương xã hội hóa giáo dục, các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động như: giáo dục kỹ năng sống, liên kết dạy ngoại ngữ, dạy tin học tăng cường, các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường... theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

hoat dong ngoai gio Tiepthigiadinh H1
Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát hoạt động giáo dục ngoài giờ của các trường phổ thông, mầm non

Các hoạt động này đã góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách toàn diện cho người học. Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn hạn chế, dẫn đến băn khoăn, lo lắng và tạo ra dư luận không tốt về loại hình hoạt động này.

Vì vậy, để tăng cường hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền lợi của giáo viên, học sinh và học viên, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT thực hiện một số nội dung.

Các Sở GD&ĐT tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học.

Các Sở GD&ĐT báo cáo tình hình triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại địa phương với các nội dung: Công tác chỉ đạo của Sở GD&ĐT; công tác triển khai tại các cơ sở giáo dục; đánh giá thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị và tổng hợp số liệu. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở GD&ĐT báo cáo về Bộ (qua Vụ Giáo dục Trung học) để kịp thời giải quyết.

Các Sở GD&ĐT phải rà soát, báo cáo tình hình triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại địa phương và gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/10.

Cùng chuyên mục