Ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì?

Bạn luôn muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa trong mọi độ tuổi. Vậy bạn có từng hỏi mình đã tìm ra ý nghĩa cuộc sống hay chưa

Cuộc sống của bạn có ý nghĩa không? Hãy đánh giá các thang điểm từ 1 (không đồng ý) cho đến 5 (hoàn toàn đồng ý) cho các trường hợp dưới đây để tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống đối với mình, bạn nhé!

a. Tôi thường quyết định đúng nếu nghe theo bản năng

b. Tôi thường tin vào linh cảm của mình

C. Tôi thường nhận ra được hành động của ai đó là đúng hay sai

d. Ấn tượng ban đầu của tôi về một ai đó thường rất đúng

e. Lắng nghe cảm nhận trước khi đưa ra một quyết định quan trọng là điều nên làm

Nếu bạn ghi từ 20 điểm trở lên: Chúc mừng bạn! Bạn đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống hay nói đúng hơn cuộc sống của bạn rất có ý nghĩa.

Một cuộc nghiên cứu gần đây của trường Đại học Missouri, Mỹ, về việc tin tưởng trực giác với các câu hỏi tương tự như trên. Kết quả cho thấy, hầu hết mọi người đạt điểm cao đều tuyên bố rằng: “Tôi luôn nhận thức rõ về mục đích của cuộc đời mình”.

Theo nghiên cứu này, nhận thức sẽ quyết định mục đích cuộc sống, ý nghĩa cuộc sống, của một người. Đặc biệt, những người tin vào linh cảm thường quan tâm và đặt ra mục đích sống rõ ràng hơn. Họ cũng khao khát cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

Quả thật, linh cảm như một bàn tay vô hình có thể hướng dẫn suy nghĩ và định hướng trực giác cho bạn đấy!

BÀI: UYÊN HỒ

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua