Truyện kể: Bắp ngô lười biếng

Bắp ngô cũng phải làm việc chăm chỉ từ lúc đón phấn, rồi tạo hạt và nuôi hạt non thành những hạt bắp căng tròn. Bài học cho các bé là hãy học tập và làm việc chăm chỉ để có được thành tích tốt nhé!

Truyện kể: Bắp ngô lười biến

Đừng bỏ qua