Thứ sáu, 08/09/2023, 09:54 (GMT+7)

TP.HCM: Trường học phải công khai khoản thu bằng văn bản đến phụ huynh

Các khoản thu quỹ trường, quỹ lớp đầu năm học mới là mối quan tâm của cộng đồng, nhất là những phụ huynh có con em đang theo học các cấp tiểu học đến phổ thông.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn do UBND TP.HCM tổ chức vào chiều 7/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin, trao đổi về việc thu quỹ trường, quỹ lớp dịp năm học mới. Những biện pháp hạn chế lạm thu hoặc thu sai quy định của các trường và các đơn vị liên quan cũng đặc biệt được chú trọng.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục và UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức dễ triển khai, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát từng khoản thu dự kiến triển khai trong năm học mới, Sở yêu cầu các đơn vị trường học phải đảm bảo tất cả tên của các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) theo đúng tên của 26 nội dung khoản thu thuộc 4 nhóm theo phân loại của Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố.

khoan thu Tiepthigiadinh H1
Các mức thu của khoản thu dịch vụ không được vượt mức thu tối đa theo quy định

Tất cả các mức thu của khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo không vượt mức thu tối đa theo quy định của từng nhóm theo phân loại địa bàn.

Trên cơ sở nội dung và khung mức thu được quy định theo phân cấp, các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của cha mẹ học sinh để xây dựng dự toán thu-chi cho từng nội dung thu làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp từng đơn vị năm học 2023-2024.

Khi xây dựng dự toán, các đơn vị trường học cần căn cứ nội dung theo các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện các chương trình dạy học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu, tất cả các khoản thu phải được các đơn vị trường học thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên. Bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên; không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền và đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. Tất cả khoản thu phải đảm bảo thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, các đơn vị phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và hỗ trợ chi phí học tập căn cứ theo các văn bản hướng dẫn đã được ban hành: Công văn số 794/2022; Công văn số 1406/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 25942/HD-SLĐTBXH của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố về hướng dẫn quy trình, khảo sát, xét duyệt danh sách, phương thức, thủ tục chi trả và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện một số chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các đơn vị không thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 04/2023 của HĐND thành phố về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn năm học 2023-2024 đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết này.

Cùng chuyên mục