Thứ tư, 30/08/2023, 09:00 (GMT+7)

Bậc tiểu học ở TP.HCM sẽ có những thay đổi gì trong năm học 2023-2024?

Thay vì quy định tất cả học sinh tiểu học phải vào học tiết đầu tiên từ sau 7h30 như năm học trước, quy định mới thay đổi theo thực tế lớp học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày.

tieu hoc Tiepthigiadinh H1
Bậc tiểu học ở TP.HCM thay đổi về thời gian học và đồ dùng học tập trong năm học mới

Theo công văn hướng dẫn một số hoạt động đầu năm và chuẩn bị cho năm học 2023-2024 cấp tiểu học do Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành mới đây, thời gian vào học của học sinh tiểu học tại địa bàn thành phố có một số thay đổi.

Thay đổi giờ học của học sinh tiểu học

Thời gian bắt đầu ngày học của học sinh tiểu học được chia cho 2 loại hình: lớp học 2 buổi/ngày và lớp học 1 buổi/ngày. Cụ thể như sau:

Các lớp học 2 buổi/ngày

  • Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng từ 7h30 trở đi và không trễ hơn 7h45
  • Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều không sớm hơn 14h
  • Thời gian ra chơi của mỗi buổi học (kể cả tập thể dục) không được ít hơn 30 phút.

Các lớp học 1 buổi/ngày

  • Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng trong khoảng từ 7h15 đến 7h30
  • Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều trong khoảng từ 12h45 đến 13h
  • Thời gian ra chơi của mỗi buổi học (kể cả tập thể dục) không ít hơn 30 phút.

Theo đó, hiệu trưởng nhà trường chủ động sắp xếp về kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, mỗi ngày thực hiện đủ 7 tiết theo chương trình chính khóa, không bắt buộc sáng thực hiện 4 tiết, chiều 3 tiết.

Nhà trường có thể xây dựng chương trình nhà trường và kế hoạch tổ chức thêm các hoạt động khác tùy theo nhu cầu và năng lực học sinh, ngoài 7 tiết chính khóa mỗi ngày. Kế hoạch này phải được cấp trên phê duyệt trước khi tiến hành.

Thay đổi số loại vở của học sinh tiểu học

Tất cả học sinh các lớp thuộc cấp tiểu học đều thống nhất sử dụng 3 loại vở sau:

  • Vở Toán: Dùng ghi chép các kiến thức liên quan đến môn Toán và làm bài tập luyện tập Toán
  • Vở Tiếng Việt: Dùng ghi chép các kiến thức liên quan đến môn Tiếng Việt
  • Vở Bài học: Dùng ghi các môn còn lại.

Riêng lớp 1 không bắt buộc phải có Vở Bài học. Nhà trường khuyến khích học sinh lớp 1 sử dụng vở Bài học từ giữa học kỳ 2 của năm học.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục