Tăng gấp đôi tiền bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học này

Theo văn bản do Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Bảo hiểm Xã hội TP. HCM vừa gửi đến các trường, bảo hiểm y tế học sinh – sinh viên tăng gần gấp đôi so với năm trước

Bảo hiểm y tế học sinh – sinh viên sẽ tăng gần gấp đôi trong năm học 2015–2016

Văn bản này vừa được gửi đến tất cả các trường học trên địa bàn TP. HCM, nhằm hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh mua bảo hiểm y tế học sinh – sinh viên trong năm học 2015–2016.

Theo văn bản này, mỗi em học sinh – sinh viên sẽ phải đóng 543.375 đồng để mua bảo hiểm y tế, tăng gấp đôi so với số tiền 289.800 đồng năm học trước.

Mức đóng mới tăng này là do đâu? Câu trả lời nằm ở việc TP. HCM thực hiện bảo hiểm y tế học sinh – sinh viên theo Luật Bảo hiểm Y tế vừa được sửa đổi bổ sung, và đây cũng là năm học đầu tiên áp dụng mức điều chỉnh này. Tổng cộng, học sinh – sinh viên sẽ đóng 70%, còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% và mức đóng này sẽ được xem xét giảm tùy theo hỗ trợ riêng của từng địa phương.

Số tiền bảo hiểm y tế này được đóng đến hết năm 2016, tương đương 15 tháng tính từ tháng 10–2015. Do có sự thay đổi trong điều luật, thẻ bảo hiểm y tế của học sinh – sinh viên có thời hạn 15 tháng tính theo năm tài chính (từ ngày 1–1 đến ngày 31–12) thay vì chỉ 12 tháng (tính từ tháng 9 năm trước đến hết tháng 9 năm sau) như trước. Để tiện lợi cho các em học sinh – sinh viên, nhà trường sẽ chia thành hai đợt thu, đợt 1 thu 217.350 đồng cho 6 tháng và đợt 2 là 326.025 đồng cho 9 tháng.

Thêm vào đó, thẻ bảo hiểm y tế học sinh – sinh viên cũng được áp dụng theo quy định thẻ bảo hiểm y tế thường.

Cụ thể, khi đi khám bệnh, học sinh – sinh viên đúng tuyến, có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được quỹ trả 80% chi phí khám chữa bệnh, còn lại tự thanh toán 20%.

Riêng học sinh – sinh viên nghèo sẽ được quỹ hỗ trợ mức tiền cao hơn. Với số lượng học sinh – sinh viên tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng với khoảng 85% tham gia trên cả nước vào năm học 2014–2015, các điều khoản Luật Bảo hiểm Y tế cũng thay đổi để đóng góp tích cực hơn vào sự nghiệp bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho thế hệ tương lai của nước nhà.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua