Thứ tư, 27/12/2023, 04:45 (GMT+7)

Nhóm đối tượng nào được ưu tiên khám chữa bệnh theo luật mới

Theo quy định, từ ngày 1/1/2024, có 7 nhóm đối tượng được ưu tiên khám chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới.

Từ 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) chính thức có hiệu lực. Luật nêu rõ điều đầu tiên trong nguyên tắc khám chữa bệnh là tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh.

Theo đó, 7 nhóm đối tượng dưới đây sẽ được ưu tiên khám chữa bệnh:

- Người bệnh trong tình trạng cấp cứu.

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Phụ nữ có thai.

- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng.

- Người từ đủ 75 tuổi trở lên.

13-1338-144627
từ ngày 1/1/2024 có 7 nhóm đối tượng được ưu tiên khám chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới (Ảnh minh họa)

Theo Luật mới, các tình trạng sau đây sẽ được xếp vào cấp cứu: Sức khỏe hoặc hành vi xuất hiện đột ngột của một người mà nếu không được theo dõi, can thiệp kịp thời có thể dẫn đến suy giảm chức năng cơ thể, tổn thương nghiêm trọng và lâu dài đối với cơ quan, bộ phận cơ thể hoặc tử vong ở người đó hoặc đe dọa nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng đối với người khác.

Ngoài ra, Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách cho việc phát triển cơ sở khám chữa bệnh thuộc y tế cơ sở, hệ thống cấp cứu ngoại viện; tập trung đầu tư cho cơ sở khám chữa bệnh tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới cũng ưu tiên khám chữa bệnh đối với người có công với cách mạng; trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; người đang sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người mắc bệnh tâm thần, bệnh phong; người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực thuộc 6 lĩnh vực gồm: Truyền nhiễm, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu; các chuyên ngành, lĩnh vực khác cần ưu tiên để đáp ứng nhu cầu, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục