Thứ bảy, 02/09/2023, 07:00 (GMT+7)

Từ tháng 9/2023: Người có thẻ BHYT phải đáp ứng điều kiện này mới có giá trị thanh toán

Do mức lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2023 nên điều kiện để người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh cũng có sự thay đổi theo.

Điều kiện thanh toán 100% chi phí KCB BHYT đúng tuyến có sự thay đổi

Theo điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, điều kiện để người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí trong KCB đúng tuyến phải đáp ứng đủ 2 điều kiện:

- Thứ nhất, có thời gian tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi KCB.

- Thứ hai, có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục.

Tức là trong năm, nếu số tiền KCB mà người bệnh đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì phần vượt quá 6 tháng lương cơ sở sẽ do quỹ BHYT thanh toán và người bệnh được chi trả 100% chi phí KCB BHYT từ thời điểm này cho đến hết năm.

Do điều kiện thứ 2 căn cứ theo lương cơ sở nên khi mức lương cơ sở thay đổi từ ngày 1/7/2023, điều kiện để được miễn đồng chi trả cũng thay đổi theo.

bhyt-167221883130387108907
Không phải trường hợp nào đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên đều được hưởng 100% chi phí KCB BHYT. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Hiện số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm của người tham gia BHYT 5 năm liên tục lớn hơn 8.940.000 đồng (tính trên mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng) thì đã được hưởng quyền lợi chi trả 100% chi phí KCB BHYT.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm của người tham gia BHYT 5 năm liên tục phải lớn hơn 10.800.000 đồng thì mới được hưởng chế độ chi trả 100% chi phí KCB BHYT.

5 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến

Nhóm 1: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Cựu chiến binh; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng...

13-1338
Ảnh minh họa

Nhóm 2: Các đối tượng sau được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 - khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên; Trẻ em dưới 6 tuổi.

Nhóm 3: Người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh tại tuyến xã.

Nhóm 4: Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Nhóm 5: Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục