Giải mã ngôn ngữ cơ thể của bé hai tuổi

Bước vào tuổi thứ hai, con bạn đã biết khoảng 200 từ, song, trẻ chỉ sử dụng được khoảng 50 từ. Bạn phải dựa vào ngôn ngữ cơ thể của con để đoán biết bé đang muốn hoặc suy nghĩ gì. Dưới đây là những tín hiệu phổ biến nhất ở trẻ đã được "giải mã"

Giải mã ngôn ngữ cơ thể của bé hai tuổiTheo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua