Thứ ba, 17/10/2023, 11:16 (GMT+7)

Cải cách tiền lương năm 2024 và hàng loạt tin vui cho người lao động

Khi thực hiện cải cách tiền lương năm 2024, hàng triệu người lao động có thể được hưởng rất nhiều chế độ lương tốt hơn. 

Thời gian bắt đầu và những thay đổi khi thực hiện cải cách tiền lương

Từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương (cải cách tiền lương), đây là thông tin mà người lao động và người hưởng lương hưu đang rất quan tâm.

Liên quan đến việc này, mới đây, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký báo cáo của Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội về công tác quản lý cán bộ, công chức.

Một trong những nội dung báo cáo đề cập đến là vấn đề cải cách chính sách tiền lương (cải cách tiền lương).

Theo nội dung báo cáo nói trên, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ ngày 1/7/2024.

tienluong-16973358450322121734377-0-0-400-640-crop-1697335848417426313536

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, việc tính lương hưu đối với người nghỉ hưu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được thực hiện theo công thức sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mặt khác, căn cứ Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, việc cải cách tiền lương sẽ thực hiện trên tinh thần là không làm giảm lương.

Theo đó, xét trong trường hợp cải cách tiền lương 2024 làm tăng lương của các đối tượng tham gia BHXH thì: Nếu người tham gia BHXH nghỉ hưu sau thời điểm cải cách tiền lương và trước đó đã được hưởng mức lương mới thì khi nghỉ hưu, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người đó cũng sẽ tăng.

Vì mức lương hưu được tính từ mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tỷ lệ hưởng lương hưu nên nếu quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu không thay đổi, khi mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tăng, mức lương hưu cũng sẽ tăng.

Như vậy, người tham gia BHXH sẽ được tăng lương hưu nếu cải cách tiền lương làm tăng lương.

1
Ảnh: VnEconomy

Điều kiện để được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương là gì?

Điều kiện để được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương năm 2024 là người tham gia BHXH phải nghỉ hưu sau thời điểm cải cách tiền lương và đã có khoảng thời gian hưởng mức lương mới tăng hơn trước đó.

Hiện tại, việc có tăng lương hưu khi dự kiến cải cách tiền lương năm 2024 hay không vẫn chưa có quyết định chính thức. Tuy nhiên, với những phân tích ở trên, đây vẫn là tin vui dành cho hàng triệu người lao động, người hưởng lương hưu.

Cùng chuyên mục