Thứ tư, 30/08/2023, 08:22 (GMT+7)

Đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao nhất khi về hưu sẽ nhận được tiền lương bao nhiêu một tháng?

Trong thời gian đi làm nếu đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao nhất, khi về hưu sẽ nhận được tiền lương hàng tháng là bao nhiêu?

Các mức đóng bảo hiểm xã hội cao nhất hiện nay

Có hai loại hình bảo hiểm do Nhà nước quy định hiện nay gồm: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với mỗi loại hình sẽ có mức đóng được quy định khác nhau. Vậy mức đóng bảo hiểm cao nhất với của mỗi loại hình bảo hiểm là bao nhiêu?

de-xuat-giam-so-nam-dong-
Ảnh minh họa

Mức đóng cao nhất của bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hằng tháng, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ phải đóng số tiền sau vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Mức đóng BHXH bắt buộc = 8% x Mức tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng nên: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao nhất năm 2023 = 20 x 1,8 triệu đồng/tháng = 36 triệu đồng/tháng.

Từ đó, mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất sẽ được xác định như sau:

Mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất năm 2023 = 8% x 36 triệu đồng/tháng = 2,88 triệu đồng/tháng.

Mức đóng cao nhất của bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ khoản 1 Điều 87 Luật BHXH năm 2014, hằng tháng, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ phải đóng số tiền sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện = 22% x Mức thu nhập tháng đóng BHXH.

Trong đó: Mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 1/7/2023, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất được xác định như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất năm 2023 = 22% x 36 triệu đồng/tháng = 7,92 triệu đồng/tháng.

371187796_10028158717255056_8472347393042783314_n
Ảnh: Sở lao động

Mức lương hưu hàng tháng sẽ nhận là bao nhiêu?

Công thức tính lương hưu của người lao động như sau:

Theo Luật BHXH năm 2014, công thức chung để tính lương hưu của người lao động như sau:

Lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

Trong đó:

- Tỷ lệ hưởng lương hưu phụ thuộc vào thời gian tham gia BHXH của mỗi người hưởng lương hưu. Tỷ lệ hưởng tối đa theo quy định là 75% được áp dụng với người lao động đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên với nữ và từ đủ 35 năm trở lên đối với nam.

- Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH được xác định dựa trên tổng các khoản tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH sau khi đã được nhân với hệ số trượt giá, chia cho tổng thời gian đóng BHXH.

Mỗi thời điểm khác nhau thì quy định hệ số trượt giá và mức đóng BHXH tối đa cũng đều có sự điều chỉnh. Do đó, khó có thể xác định chính xác mức hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm ở mức cao nhất.

Ví dụ, nếu mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của cả quá trình đóng BHXH của người lao động là 36 triệu đồng/tháng thì mức hưởng lương hưu.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục