Thứ bảy, 07/10/2023, 06:20 (GMT+7)

Nâng bậc lương viên chức, công chức được quy định như thế nào?

Nâng bậc lương viên chức, công chức sẽ được xét duyệt dựa trên các điều kiện về thời gian công tác, trình độ nghiệp vụ, chuyên môn,.. của mỗi cá nhân.

Cách tính lương và phụ cấp của viên chức, công chức

Cách tính lương viên chức, công chức

Theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV quy định, từ ngày 1/7/2023, mức lương của công chức được tính theo công thức sau:

“Lương = Lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số lương”

Hệ số lương của công chức, viên chức được nêu cụ thể tại phụ lục thuộc Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Cách tính phụ cấp của viên chức, công chức

Phụ cấp của công chức gồm: Phụ cấp tính theo lương cơ sở, phụ cấp tính theo % lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), phụ cấp tính bằng mức tiền cụ thể.

Từ 1/7/2023, công thức tính phụ cấp cho công chức như sau:

- Phụ cấp tính theo lương cơ sở: 

Phụ cấp = Hệ số phụ cấp x 1,8 triệu đồng/tháng.

- Phụ cấp tính theo % lương hiện hưởng: 

Phụ cấp = (Mức lương + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

- Phụ cấp bằng tiền cụ thể: 

Không có gì thay đổi so với quy định hiện hành.

Ngoài ra, từ 1/7/2023, nếu có mức tiền tính theo hệ số chênh lệch bảo lưu thì công thức tính là: Tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

xep-luong-cong-chuc
Mức lương của cán bộ công chức, viên chức được tính dựa trên hệ số cộng các khoản phụ cấp (Ảnh: Freepik)

Quy định nâng bậc lương viên chức, công chức 

Công chức, viên chức được nâng bậc lương khi nào?

Nghị định 204/2004/NĐ-CP nêu rõ, cán bộ, công chức đủ điều kiện sẽ được cử đi thi xem xét nâng ngạch với quy định:

- Không xác định thời gian làm việc tối thiểu trong ngạch với cán bộ, công chức loại B, C.

- Thời gian làm việc tối thiểu là 9 năm trong ngạch (linh động các ngạch tương đương) với công chức A0 và A1.

- Thời gian làm việc tối thiểu là 6 năm (bao gồm cả trong ngạch khác) với cán bộ, công chức loại A2.

Khi xếp chuyển bậc, ngạch lương, phần chênh lệch sẽ được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức của bậc lương mới.

Chế độ nâng bậc lương 

Thông tư 03/2021/TT-BNV đã có một số quy định thay đổi trong chế độ nâng bậc lương của viên chức, công chức bao gồm:

 • Thay đổi đối tượng áp dụng với người lao động theo hợp đồng trong cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập có thỏa thuận hợp đồng xếp lương.

 • Bổ sung thêm những trường hợp được tính vào thời gian xét bậc nâng lương thường xuyên, gồm cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ tại ngũ…

 • Bổ sung thời gian không được tính xét bậc nâng lương thường xuyên như tập sự, đào ngũ, hưởng án tù treo,..

Cách xếp lương viên chức, công chức hành chính

Điều 14, Thông tư 02/2011/TT-BNV chỉ rõ: 

 • Ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 

 • Nhóm Chuyên viên chính áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 

 • Ngạch Chuyên viên áp dụng bảng lương công chức loại A1

 • Ngạch cán sự áp dụng bảng lương công chức loại A0

 • Ngạch nhân viên áp dụng bảng lương công chức loại B

Công chức được nhận mức lương theo đúng ngạch và hệ số. Nếu muốn nâng ngạch, phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn đào tạo của ngạch mới.

Cách xếp lương viên chức, công chức văn thư

Theo quy định tại Thông tư 02/2021 và hướng dẫn trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP:

 • Ngạch văn thư chính áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1

 • Ngạch văn thư viên áp dụng bảng lương công chức A1

 • Ngạch văn thư viên trung cấp áp dụng bảng lương công chức loại B

Trong đó: 

 • Công chức trên trình độ cao đẳng là ngạch văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp và hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp (nếu đã tập sự).

 • Công chức trình độ cao đẳng được xếp lương loại A0 thì việc xếp bậc lương sẽ dựa vào thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo thang, bảng lương quy định.

 • Trong thời gian công tác nếu có năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật thì sẽ bị kéo dài chế độ nâng bậc lương thường xuyên.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục