Thứ bảy, 30/09/2023, 06:17 (GMT+7)

Từ 1/7/2024, nhiều khoản thu nhập của công chức sẽ bị cắt bỏ

Khi áp dụng chính sách cải cách tiền lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị mất nhiều khoản thu nhập.

Thông tin về thời điểm cải cách tiền lương mới được đưa ra tại diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 mà chưa được ban hành tại bất kỳ văn bản nào. Vậy nên, hiện nay, việc tính cơ cấu tiền lương công chức khi cải cách tiền lương vẫn dựa vào tinh thần của Nghị quyết số 27 năm 2018 của Bộ Chính trị. 

Ngày 01/7/2024 là ngày dự kiến sẽ cải cách tiền lương?

Mới đây, tại diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024. Theo đó, nếu không có gì thay đổi, thời điểm cải cách tiền lương là từ 01/7/2024.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch covid-19 từ năm 2019, nước ta đã có ba lần hoãn cải cách tiền lương. Cụ thể:

- Ngày 09/10/2020: Lùi cải cách đến ngày 01/7/2022 theo Nghị quyết số 23 năm 2021.

- Ngày 13/11/2021: Tiếp tục lùi cải cách đến thời điểm thích hợp theo nghị quyết số 34 năm 2021.

- Ngày 11/10/2022: Tiếp tục hoãn cải cách và thay vào đó là tăng lương cơ sở theo Nghị định số 24 năm 2023.

Capture
Ngày 01/7/2024 là ngày dự kiến sẽ cải cách tiền lương?

Từ 01/7/2024, 4 khoản thu nhập của công chức sẽ không còn

Thông tin về thời điểm cải cách tiền lương mới thảo luận mà chưa được ban hành tại bất kỳ văn bản nào. Vì vậy, hiện nay, việc tính cơ cấu tiền lương công chức khi cải cách tiền lương vẫn dựa vào tinh thần của Nghị quyết số 27 năm 2018 của Bộ Chính trị.

Căn cứ Nghị quyết về cải cách tiền lương này của Bộ Chính trị, có thể thấy, từ 01/7/2024, công chức sẽ không còn các khoản thu nhập dưới đây:

Thứ nhất: Các khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước gồm: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

Thứ hai: Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề trừ công an, quân đội, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

cai-cach-tien-luong-2
4 khoản thu nhập của công chức sẽ không còn từ 1/7/2024.

Hiện nay, phụ cấp thâm niên nghề của công chức đang được tính theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC. Theo đó, mức phụ cấp thâm niên nghề của công chức bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu công chức đó được hưởng. Điều kiện để hưởng là khi công chức có thời gian làm việc đủ 05 năm. Từ năm thứ sáu trở đi, nếu công chức có đủ 12 tháng làm việc thì được tính thêm 1%.

Như vậy, dự kiến từ 01/7/2024 trở đi, công chức sẽ bị bãi bỏ khoản phụ cấp này. Đồng nghĩa, mỗi tháng sẽ không còn được thêm ít nhất 5% mức lương được nhận khi đã có 05 năm làm việc.

Thứ ba: Mở rộng việc khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Do đó, khi thực hiện được nhiệm vụ thì sẽ nhận được mức khoán lương phù hợp với kết quả đã làm được mà không cào bằng như trước đây.

Thứ tư: Bên cạnh khoán quỹ lương thì chính sách cải cách tiền lương còn nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương như tiền xe ô tô, điện thoại…

Từ khóa:
Cùng chuyên mục