Tiếp Thị Gia Đình

Thứ sáu, 15/09/2023, 13:14 (GMT+7)

Thông tin mới nhất về mức hỗ trợ cho lao động mất việc

Mức hỗ trợ cho lao động mất việc thuộc đối tượng nào thì được hỗ trợ theo đối tượng đó, nhưng chỉ hưởng 1 lần/người/chính sách.

Vừa qua, Quyết định 7785/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 25/8 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng khiến nhận đã được nhiều phản hồi tích cực của người dân.

muc-ho-tro-lao-dong
Quyết định 7785/QĐ-TLĐ nêu rõ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng (Ảnh: Freepik)

Cụ thể, nội dung của Quyết định có nêu rõ mức hỗ trợ cho lao động mất việc như sau:

Người lao động thuộc 3 nhóm sau đây được trợ cấp 1 lần, mức cao nhất lên đến 3 triệu đồng:

- Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 1/4/2023 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

- Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 1/4/2023 bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

- Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 1/4/2023 bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó để nhận được mức hỗ trợ cho lao động mất việc, bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng, phải đảm bảo đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng ít nhất từ 30 ngày.

Đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng được hưởng trợ cấp nếu bị chấm dứt hợp đồng mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; phải có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng và phải đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 90 ngày (ít nhất từ 88 ngày trở lên nếu bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng từ 1/4/2023).

Đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hỗ trợ theo đối tượng đó, nhưng mức hỗ trợ cho lao động mất việc chỉ hưởng 1 lần/người/chính sách. Nếu được hưởng tất cả các chính sách thì không trừ phần chênh lệch giữa các mức hỗ trợ. Trường hợp không thể xác minh được chính sách đã được hưởng thì cần phải cam kết về việc đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ.

Nếu công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng việc làm từ 1/10/2022 đến hết 31/3/2023, đã nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2023 mà công đoàn cấp trên cơ sở chưa thẩm định hoặc quyết định hỗ trợ thì công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục thẩm định và xem xét giải quyết hỗ trợ.

Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động chậm nhất trong ngày 31/3/2024.

Cùng chuyên mục