Thứ sáu, 29/09/2023, 14:14 (GMT+7)

Trường mầm non cần công khai thông tin thực đơn hàng ngày của trẻ

Thực đơn hàng ngày của trẻ mầm non là một trong những thông tin mà trường mầm non cần công khai để phụ huynh được biết.

thuc don hang ngay Tiepthigiadinh H1
Trường mầm non công khai thông tin thực đơn hằng ngày của trẻ

Theo Dự thảo Thông tư về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ GD&ĐT, trường mầm non phải công khai thông tin về kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực đơn hàng ngày của trẻ em.

Theo đó, trường mầm non cần công khai thông tin về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thực tế trong năm học trước gồm: Tổng số trẻ em; tổng số nhóm, lớp; bình quân số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra sức khỏe định kỳ; số trẻ em được tham gia các hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non; kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Trường mầm non cũng phải công khai thông tin về kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm học sắp tới gồm: Tổng số trẻ em; tổng số nhóm, lớp; bình quân số trẻ em/nhóm; chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em (chất lượng trẻ em học 2 buổi/ngày, trẻ ăn bán trú, trẻ em được khám sức khỏe, trẻ em được tham gia các hoạt động giáo dục và được đánh giá sự phát triển…); thực đơn hàng ngày của trẻ em.

Bên cạnh đó, theo dự thảo, trường mầm non phải công khai điều kiện bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bao; công khai thông tin diện tích khu đất xây dựng tính bình quân (m2) trên một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, một số thiết bị và điều kiện phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục khác.

Công khai số lượng cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

Dự thảo Thông tư quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đang được lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Cùng chuyên mục