Thứ tư, 04/10/2023, 16:12 (GMT+7)

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức thành Đại học Kinh tế TP.HCM

Chính phủ vừa có quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thành Đại học Kinh tế TP.HCM từ ngày 4/10/2023.

Dai hoc kinh te TPHCM Tiepthigiadinh H1
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM được nâng cấp thành Đại học Kinh tế TP.HCM

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định 1146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thành Đại học Kinh tế TP.HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/10/2023. Đại học Kinh tế TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ GD&ĐT, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đại học Kinh tế TP.HCM thực hiện tổ chức lại cơ cấu và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Kinh tế TP.HCM theo quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018. Quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, không gây thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập Hội đồng Đại học, công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học và công nhận Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM.

Chính phủ cũng quyết định sửa đổi khoản 12 Điều 1 Quyết định 960 ngày 6/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT như sau: “12. ĐH Kinh tế TP.HCM”.

Chính phủ giao Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập Hội đồng đại học, công nhận Chủ tịch Hội đồng đại học và công nhận Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM.

Người học khi tốt nghiệp các bậc trình độ ở các lĩnh vực đào tạo khác nhau nhận văn bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM.

Dai hoc kinh te TPHCM Tiepthigiadinh H2
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức nâng cấp mô hình quản trị thành “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”

Trước tái cấu trúc, tên Tiếng Việt của trường là: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, tên thường gọi UEH. Sau tái cấu trúc, tên Tiếng Việt là Đại học Kinh tế TP.HCM, tên thường gọi là UEH, Đại học UEH. Riêng tên Tiếng Anh sẽ giữ nguyên là University of Economics Ho Chi Minh City.

Như vậy, Đại học Kinh tế TP.HCM là trường đại học thứ hai được chuyển sang mô hình đại học. Trước đó, cuối năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã được Chính phủ quyết định chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Việt Nam hiện có trên 240 trường đại học, học viện nhưng chỉ có 7 đại học, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TP.HCM. Các đại học hoạt động theo mô hình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Từ năm 2021, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã xác định chiến lược phát triển trở thành đại học đa ngành và bền vững với việc thành lập 3 trường thành viên gồm Trường Kinh doanh UEH; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH; Trường Công nghệ và Thiết kế UEH cùng với Phân hiệu Vĩnh Long.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục