Tiếp Thị Gia Đình

Chủ nhật, 23/06/2024, 20:27 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 24 - 30/6/2024): Nhiều tuyến phố cúp điện trên 10 tiếng để sửa chữa lưới điện

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông báo lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 24 - 30/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Bến Tre

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Bến Tre tuần này (từ 24 - 30/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện Bến Tre có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

lịch cúp điện_12
Lịch cúp điện Bến Tre được Tiếp thị & Gia đình cập nhật thường xuyên.

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 24 - 30/6/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

24/06/2024 07:00:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/06/2024 08:00:00

26/06/2024 13:00:00

CS SX Nước Đá Minh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 14:00:00

26/06/2024 16:00:00

Cty TNHH Diamond Star Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 15:30:00

26/06/2024 17:00:00

Karaoke Diamond

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 09:00:00

29/06/2024 12:00:00

CS Nước Đá Minh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 14:00:00

29/06/2024 17:00:00

Bến Xe Khách Tỉnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 15:00:00

29/06/2024 17:00:00

Cty TNHH MTV Vạn Sanh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 07:00:00

29/06/2024 11:00:00

TT Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 18:00:00

TT Viễn Thông và Bưu Điện Tỉnh- Phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 18:00:00

Ấp An Thuận A, Mỹ An A, Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 18:00:00

Đường Nguyễn Huệ từ Chùa Phước Thiện đến Ngã tư Tú Điền; đường Ca Văn Thỉnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

24/06/2024 08:30:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

24/06/2024 08:30:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp An Phước, xã Bình Khánh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/06/2024 08:00:00

25/06/2024 12:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 13:00:00

25/06/2024 16:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 09:00:00

Xã Thành Thới A, Thành Thới B; ấp An Lộc Thị – An Lộc Giồng, xã An Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 09:00:00

30/06/2024 11:00:00

Xã Thành Thới A, Thành Thới B; ấp An Lộc Thị – An Lộc Giồng, xã An Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/06/2024 11:00:00

30/06/2024 13:00:00

Xã Thành Thới A, Thành Thới B; ấp An Lộc Thị – An Lộc Giồng, xã An Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 13:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 18:00:00

Khu phố 7 – ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày, ấp Phú Quới – Tân Lộc xã Tân Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp Giồng Bông, xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp Cả Nhỏ – Tân Định xã Định Trung, Ao Vuông xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp Cây Trôm, xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp Việc Giữa, xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp Ao Vuông, xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 11:00:00

Khách hàng NTCN Hồ Văn Thương, xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/06/2024 09:00:00

30/06/2024 10:00:00

Khách hàng NTCN Đặng Thanh Xuân, xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/06/2024 10:10:00

30/06/2024 11:00:00

Khách hàng NTCN Ngô Văn Bảy, xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

24/06/2024 07:30:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp 6 – 9 – Phú Thành Đông, xã Quới Sơn, Tiên Lợi, xã Tiên Long, Phước Hậu xã Tam Phước, Hữu Nhơn, xã Hữu Định

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/06/2024 08:30:00

24/06/2024 11:00:00

Trạm KH

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/06/2024 07:30:00

29/06/2024 17:00:00

Khu phố 3 – 4 – ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành; ấp Mỹ Phú, xã Tân Phú, Phú Phong, xã Quới Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:30:00

30/06/2024 17:00:00

Ấp Chánh thị trấn Tiên Thủy; ấp Tân Bắc – Tân Nam – Mỹ Phú, xã Tân Phú, Tiên Phú 2, xã Tiên Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 17:00:00

Ấp 2, xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 13:00:00

Ấp Hòa Phước, xã Hòa Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 07:30:00

29/06/2024 10:00:00

Khu phố Phước Hậu - TT Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 09:30:00

29/06/2024 12:00:00

Ấp Thành Hóa 1 - xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 13:30:00

29/06/2024 16:00:00

Ấp Thanh Sơn 3 - xã Thanh Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/06/2024 07:30:00

30/06/2024 18:00:00

Thị trấn Phước Mỹ Trung; ấp Thanh Hòa xã Thành An, Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục