Tiếp Thị Gia Đình

Chủ nhật, 23/06/2024, 18:34 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bình Dương tuần này (từ 24 - 30/6/2024): Một loạt tuyến đường, công ty cúp điện từ sáng sớm, kéo dài nhiều giờ trong ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thông báo lịch cúp điện Bình Dương tuần này (từ 24 - 30/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Bình Dương

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc Bình Dương tuần này (từ 24 - 30/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Bình Dương có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

lịch cúp điện_11
Lịch cúp điện Bình Dương được Tiếp thị & Gia đình cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Bình Dương tuần này (từ 24 - 30/6/2024)

Lịch cúp điện Thuận An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

30/06/2024 05:00:00

30/06/2024 06:00:00

Một phần phường An Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 05:00:00

30/06/2024 06:00:00

Một phần phường An Phú, Thuận Giao

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cát

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 12:00:00

Khu vực các khách hàng: Trạm Bà Tám Mò (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 06:00:00

30/06/2024 07:00:00

Khu vực khách hàng: Toàn bộ khách hàng sản xuất thuộc KCN QT Protrade, phường An Tây- TP Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 18:00:00

Khu vực khách hàng: Dọc hai bên đường DT 748 từ vòng xoay An Điền đến ngã 3 Chú Lường và từ ngã 3 Chú Lường đến ngã 4 Thùng Thơ thuộc Nr An Điền Thùng Thơ, nhánh rẽ Tây Nam 2. Dọc hai bên đường DT 744 Từ ngã 4 Thùng Thơ đến Cầu Ông Cộ (Bến Cát)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 17:00:00

30/06/2024 18:00:00

Khu vực khách hàng: Toàn bộ khách hàng sản xuất thuộc KCN QT Protrade, phường An Tây- TP Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dầu Tiếng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 16:30:00

TBA Phổ Thông Dầu Tiếng thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 16:30:00

TBA Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/06/2024 08:00:00

24/06/2024 16:30:00

TBA Văn Duy xã Long Tân (Dầu Tiếng)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Uyên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 09:00:00

25/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH MTV Nhật Quang Phát. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 09:00:00

25/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH MTV Vy Như Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 09:00:00

25/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH Minh Pho 2. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 09:00:00

25/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH Xin Strong. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 09:00:00

25/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 09:00:00

25/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH MTV Xuân Quang Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 09:00:00

25/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH Điện Cơ Nam Việt. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên)..

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 09:00:00

25/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH TM DV SX Bảo Đoàn Kết. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 12:00:00

25/06/2024 15:30:00

Khu vực Công ty TNHH sản xuất ngũ kim Nguyên Tín. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 12:00:00

25/06/2024 15:30:00

Khu vực Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xuyên Châu Lục. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 12:00:00

25/06/2024 15:30:00

Khu vực Công ty TNHH SX TM DV Cuộc Sống Xanh. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 12:00:00

25/06/2024 15:30:00

Khu vực Công ty TNHH Nội Thất AAA. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 12:00:00

26/06/2024 15:30:00

Khu vực Công Ty TNHH Discovery Global Partners. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 12:00:00

26/06/2024 15:30:00

Khu vực Công ty TNHH Hoàng Hùng .Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 12:00:00

26/06/2024 15:30:00

Khu vực Công Ty TNHH Sang Shun (T6). Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 12:00:00

26/06/2024 15:30:00

Khu vực Công Ty TNHH TM - SX - XNK Tuấn Linh. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 09:00:00

26/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH SX - DV - TM Trí Năng. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 09:00:00

26/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH TM - DV Đại Đình. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 09:00:00

26/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH SX & XD Việt Thành. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 09:00:00

26/06/2024 12:30:00

Khu vực CN 2 Công Ty TNHH MTV TM DV SX Tuấn Phát. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 09:00:00

26/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH Vinh Quang. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 09:00:00

26/06/2024 12:30:00

Khu vực Chi Nhánh Công Ty TNHH Vinh Quang (Trạm 3). Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 09:00:00

26/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH Thụy Sâm. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 09:00:00

27/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH SX TM Và Du Lịch Tầm Vông. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 09:00:00

27/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH MTV Nhật Hoa. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 09:00:00

27/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH Ping Yi. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 09:00:00

27/06/2024 12:30:00

Khu vực Cơ Sở Nguyễn Duy Cường. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 09:00:00

27/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH MTV Xây Dựng TM Đại Vũ Đăng. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 09:00:00

27/06/2024 12:30:00

Khu vực Hộ Kinh Doanh Bùi Thành Công . Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 12:00:00

27/06/2024 15:30:00

Khu vực Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tư Vấn Đầu Tư Bình Dương. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 12:00:00

27/06/2024 15:30:00

Khu vực Công ty TNHH MTV Cao Lanh Nhật Khoa. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 12:00:00

27/06/2024 15:30:00

Khu vực Công ty TNHH MTV Kim Minh Gia . Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 12:00:00

28/06/2024 15:30:00

Khu vực Công Ty TNHH TM-DV-SX Minh Kiên Hoàng .Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 12:00:00

28/06/2024 15:30:00

Khu vực Công ty TNHH MTV Trương Chí Khải . Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 09:00:00

28/06/2024 12:30:00

Khu vực Trạm Nhà Trọ Nguyễn Văn Thân. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 09:00:00

28/06/2024 12:30:00

Khu vực Cơ Sở Phú Cường Phát. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 09:00:00

28/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH MTV Bao Bì Mười Quận .Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 09:00:00

28/06/2024 12:30:00

Khu vực Công ty TNHH MTV SX Gia Công Đồ Gỗ Thành Tuấn. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 09:00:00

28/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH MTV Nội Thất và Nhiếp Ảnh Quốc Tế Hoa Sen. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 09:00:00

29/06/2024 12:30:00

Khu vực Công Ty TNHH Hwa Sung Việt Nam . Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 12:00:00

29/06/2024 15:30:00

Khu vực Công Ty TNHH Chen Founder Enterprise Việt Nam. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/06/2024 06:00:00

30/06/2024 16:30:00

Khu vực từ Chợ Tân Phước Khánh dọc đường Tô Vĩnh Diện đến Cây xăng Nhật Tân Thanh thuộc Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 06:00:00

30/06/2024 16:30:00

Khu vực từ Cầu Hố Đại dọc 02 bên đường ĐT 746 đến Cầu Tân Hội, khu vực các đường ĐX 01, ĐX 03, ĐX 04, ĐX 05, ĐX 06, ĐX 07, ĐX 08, ĐX 10, ĐX 11, ĐX 12, ĐX 13 thuộc Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Giáo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

30/06/2024 08:00:00

30/06/2024 17:00:00

Đường Trần Quang Diệu, Trần Hưng Đạo khu phố 2 TT Phước Vĩnh (Phú Giáo)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bắc Tân Uyên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

29/06/2024 04:30:00

29/06/2024 06:45:00

Khu vực nội bộ các khách hàng trong KCN Đất Cuốc A, tuyến 478 Đá Bàn, Xã Đất Cuốc, BTU

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 07:30:00

Từ Cổng KCN Đất Cuốc A dọc 2 bên đường giao thông DT746 đến nút giao thông ngã 3 đường DT746 và ĐH 414 (Ngã 3 Hốc Râm)

Từ Ngã 3 Hốc Râm đến Ngã 3 Minh Quăng đến Đập Máng Tràn đến nút giao thông ngã 3 đường ĐH 414 với đường ĐT746 (Ngã 3 Chợ Chiều)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 16:30:00

Từ Ngã 3 Hốc Râm đến Ngã 3 Minh Quăng đến Đập Máng Tràn đến nút giao thông ngã 3 đường ĐH 414 với đường ĐT746 (Ngã 3 Chợ Chiều)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 16:30:00

Từ Ngã 3 Hốc Râm đến Ngã 3 Minh Quăng đến Ngã 3 Mỹ Lộc, xã Tân Mỹ - Dọc 2 bên đường giao thông DT746 từ Trường Tiểu Học Thường Tân đến Cty Xi Măng Bình Dương, xã Thường Tân, BTU

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 07:30:00

Khu vực dọc 2 bên đường giao thông DT 746 từ Đồi Bà Én đến Cty Xi Măng Bình Dương, xã Hiếu Liêm, Lạc An, Bắc Tân Uyên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 07:30:00

Khu vực dọc 2 bên đường giao thông DT 746 Ngã 3 Hiếu Liêm đến Đồi Bà Én, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 16:00:00

30/06/2024 16:30:00

Khu vực dọc 2 bên đường giao thông DT 746 Ngã 3 Hiếu Liêm đến Cty Xi Măng Bình Dương, xã Hiếu Liêm, Lạc An, Bắc Tân Uyên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 16:00:00

30/06/2024 16:30:00

Khu vực dọc 2 bên đường giao thông DT 746 từ Đồi Bà Én đến Cty Xi Măng Bình Dương, xã Hiếu Liêm, Lạc An, Bắc Tân Uyên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục