Thứ sáu, 01/09/2023, 07:09 (GMT+7)

3 chính sách mới về lương hưu, trợ cấp có hiệu lực từ tháng 9

Một loạt chính sách mới quan trọng về lương hưu, trợ cấp, phụ cấp bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9.

Điều chỉnh lịch nhận lương hưu tháng 9

Theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng trả tại điểm chi trả bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả.

Tuy nhiên, trong tháng 9 tới đây, do ngày 2/9/2023 trùng với Lễ Quốc khánh nên lịch chi trả lương hưu tháng 9 cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lịch cụ thể sẽ do Bảo hiểm xã hội từng địa phương quyết định và dự kiến sẽ dời về ngày 5/9/2023 để bắt đầu chi trả.

Tăng trợ cấp, phụ cấp cho người có công với cách mạng

Ngày 5.9.2023, Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 75/2021/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều nội dung quan trọng.

tang-luong-huu-cho-can-bo-xa-1693209183580590970761
Ảnh: Sức khỏe & Đời sống.

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 55 sửa đổi mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp cho người có công theo hướng tăng mạnh từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (áp dụng từ 1.7.2023), trong đó:

Mức chuẩn được sử dụng để làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Các mức quy định theo mức chuẩn này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Ngoài ra, từ ngày ngày 5.9.2023 sẽ áp dụng chế độ tặng quà đối với các cơ sở nuôi dưỡng người có công, người có công và gia đình người có công như sau:

Quà tặng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Mức quà tặng đối với tập thể: Tiền mặt là 5 triệu đồng/tập thể, hiện vật trị giá 500.000 đồng/tập thể.

Mức quà tặng đối với gia đình, cá nhân: Tiền mặt là 01 triệu đồng/gia đình hoặc cá nhân; hiện vật trị giá 250.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân.

Quà tặng của lãnh đạo bộ, cơ quan Trung ương:

Mức quà tặng đối với tập thể: Tiền mặt là 3 triệu đồng/tập thể; hiện vật trị giá 500.000 đồng/tập thể.

Mức quà tặng đối với gia đình, cá nhân: Tiền mặt là 01 triệu đồng/gia đình hoặc cá nhân; hiện vật trị giá 250.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân.

Hướng dẫn tăng trợ cấp cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

chinh-sach-moi-ve-luong-huu-tro-cap-thang-9-02-1043
Ảnh: tinmoi-247.com

Thông tư 11/2023/TT-BNV về điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sẽ chính hức có hiệu lực từ ngày 15/9/2023. Đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP và Quyết định số 111-HĐBT, gồm Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Phó Bí thư; Phó Chủ tịch; Thường trực Đảng ủy; Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân; Thư ký Hội đồng nhân dân xã; Xã đội trưởng; Trưởng công an xã…

Trong đó, mức tăng trợ cấp hằng tháng đối với các bộ xã già yếu theo Thông tư này đã được áp dụng từ ngày 1.7.2023, cụ thể:

Trợ cấp hằng tháng = Mức trợ cấp hưởng tháng 6/2023 x 1,125.

Theo đó, sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thấp hơn 03 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh như sau:

Nếu mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng;

Nếu có mức hưởng từ 2,7 - dưới 03 triệu đồng/người/tháng: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Cùng chuyên mục