Thứ ba, 04/06/2024, 15:36 (GMT+7)

Văn khấn cúng gia tiên, thần linh mùng 1 tháng 5 âm lịch ngắn gọn, đầy đủ và chi tiết nhất, gia chủ tài lộc viên mãn

Văn khấn là phương thức truyền tải tốt nhất để các bậc con cháu bày tỏ lòng tưởng nhớ tổ tiên ông bà, ông vải và các vị thần linh. Thông qua việc thắp hương, khấn vái, con cháu cũng bày tỏ các mong muốn về sức khỏe, bình an và may mắn cho gia đình và bản thân.

Theo quan niệm lâu đời, ngày mùng 1 gọi là ngày Sóc. Nguyên nghĩa từ "sóc" là khởi đầu, bắt đầu. Mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên gọi là ngày Sóc. Người Việt ta coi ngày Sóc là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải và các vị thần linh. Việc thắp hương sẽ giúp cho tổ tiên và các vị thần linh được an vui và đền đáp công ơn của con cháu. Đây cũng là cơ hội để suy ngẫm về cuộc sống và cầu nguyện cho sức khỏe, may mắn, và hòa bình cho gia đình và cộng đồng.

Kinh Nghiệm Cúng Mẹ Quan Âm 30 Tết Tại Nhà Để Cả Năm Đón May Mắn, Tài Lộc
Cúng bái Thần linh, Tổ tiên là điều không thể thiếu trong gia đình người Việt mỗi mùng 1 hàng tháng. (Ảnh: M.H)

Dưới đây là hai mẫu văn khấn mùng 1 tháng 5 âm lịch cúng gia tiên, thần linh ngắn gọn, đầy đủ và chi tiết nhất theo gợi ý của Gia đình mới. 

Văn khấn mùng 1 tháng 5 cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

- Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm Giáp Thìn 2024, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Bài văn khấn mùng 1 tháng 5 cúng thần linh

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

- Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

- Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

- Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm Giáp Thìn 2024 tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Thắp hương mùng 1 cúng gia tiên, thần linh tại nhà thế nào cho đúng?

Thông thường, lễ cúng mùng 1 có thể là lễ chay hoặc lễ mặn. Nếu cúng lễ chay, các lễ vật cần có bao gồm hương, hoa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngược lại, nếu cúng lễ mặn, lễ vật cúng mùng 1 cần có thể là rượu, thịt gà luộc, các món mặn. Nếu điều kiện kinh tế không cho phép, bạn có thể sắm lễ mùng 1 với các lễ vật giản dị như 1 hũ rượu, 1 lọ hoa tươi, 1 đĩa hoa quả tươi, 1 cốc nước và trầu, cau. Khi thắp hương, gia chủ cần thành tâm kính lễ đến ông bà, tổ tiên và các thần linh. 

Cùng chuyên mục