Truyện kể: Thợ may cua

Tiền bạc tuy cần thiết nhưng mà tình cảm giữa con người với nhau còn quý giá hơn. Truyện kể này sẽ gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ những hạt mầm tốt về cách đối nhân xử thế

Truyện kể: Thợ may cua

Đừng bỏ qua