Thứ năm, 29/02/2024, 15:13 (GMT+7)

Thu nhập bao nhiêu mỗi tháng thì được mua nhà ở xã hội?

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở 2023 quy định, người mua nhà thu nhập không quá 15 triệu đồng/tháng sẽ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng mới đây cho biết, điều kiện đối với người mua nhà ở xã hội tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở 2023 sẽ được nới rộng. Theo đó, người đứng đơn mua nhà ở xã hội và vợ hoặc chồng của người đó phải đảm bảo điều kiện có mức thu nhập bình quân hàng tháng không quá 15 triệu đồng/tháng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời hạn xác định điều kiện về thu nhập trong 3 năm trước liền kề năm được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trong khi theo quy định hiện hành, người mua nhà ở xã hội phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, tức không quá 11 triệu đồng/tháng.

.
Thu nhập không quá 15 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội. (Ảnh: Hoàng Hà)

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định các trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình theo khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của người đó chưa có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó được xác định là có điều kiện để mua nhà ở xã hội. Như vậy, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở 2023 đã bỏ tiêu chí về điều kiện cư trú.

Ngoài những thay đổi đáng chú ý trên, dự thảo Nghị định mới này còn tăng mức tiêu chuẩn về diện tích nhà ở bình quân, tăng từ 10m2 lên mức dưới 15m2. Đồng thời đề xuất loạt thay đổi về quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; về ưu đãi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; về loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội; về xác định giá bán, giá cho thuê mua, giá cho thuê nhà ở xã hội; về trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội,...

Theo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" của Chính phủ, mục tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành đầu tư xây dựng khoảng 1,06 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Báo cáo từ Bộ Xây dựng cho biết, trên địa bàn cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 411.250 căn. Trong đó, có 71 dự án đã hoàn thành, với quy mô khoảng hơn 37.800 căn; 127 dự án, với quy mô gần 108.000 căn đã khởi công xây dựng. Đồng thời, 301 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô hơn 265.000 căn. Trong 6 năm tới, cả nước cần tới hơn 962.200 căn nhà ở xã hội để hoàn thành Đề án nói trên. 

Từ khóa:
Cùng chuyên mục