Thứ sáu, 31/05/2024, 10:30 (GMT+7)

Người hưởng lương hưu trước và sau ngày 1/7/2024 cần chú ý điều này, tránh thiệt thòi khi thực hiện cải cách tiền lương

Người hưởng lương hưu sau ngày 1/7/2024 có chế độ cao thì sau này chỉ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Những người về hưu trước ngày 1/7 thì lương hưu được tính cả tăng trưởng kinh tế, CPI và một số tăng trưởng thực tế của quỹ Bảo hiểm xã hội.

Nguồn tin từ An ninh Thủ đô cho biết, khi thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, quy định về "mức lương cơ sở" sẽ được bãi bỏ. 

Theo đó, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của nhóm đối tượng thực hiện tiền lương do Nhà nước quy định sẽ tăng lên so với hiện hành. Điều này sẽ làm tăng phần chi phí ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm xã hội cho những đối tượng này.

Đáng chú ý, việc thực hiện chế độ tiền lương mới cũng sẽ làm phát sinh chênh lệch khá lớn giữa những người hưởng lương hưu trước và sau ngày 1/7/2024. 

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, phương pháp để xử lý mức hưởng chênh lệch là những người nghỉ hưởng lương hưu sau ngày 1/7 mà có chế độ cao thì sau này mức hưởng sẽ chỉ tính thêm phần chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào. Còn với những người nghỉ trước 1/7 thì mức hưởng được tính toán ngoài yếu tố CPI còn xét đến tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng của Quỹ Bảo hiểm xã hội...

Để người lao động có mức hưởng lương hưu tốt hơn
Mỗi nhóm đối tượng sẽ được xây dựng mức tăng lương hưu phù hợp khi cải cách tiền lương. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Về phương án điều chỉnh lương hưu năm 2024, Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu, phân chia thành 3 nhóm đối tượng. Theo đó, mỗi nhóm đối tượng sẽ được xây dựng mức tăng lương hưu phù hợp.

Nhóm 1: Với những người hưởng lương hưu thông thường, mức tăng lương hưu sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hài hòa giữa người cùng chức vụ trước và sau 1/7/2024. 

Việc điều chỉnh lương hưu sẽ được thực hiện theo quan điểm của cơ quan soạn thảo. Theo đó, lương hưu không được thấp hơn 50% so với mức tăng lương sau cải cách để đảm bảo hài hòa, cân đối, không để người nghỉ hưu bị đẩy xa hơn, thiệt thòi khi cải cách tiền lương.

Nhóm 2: Với những người hưởng lương hưu trước ngày 1/7/2024, nhà nước sẽ áp dụng mức bù để giảm phần chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương.

Ngoài áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội, những người hưởng lương theo ngân sách khi về hưu được đảm bảo đầy đủ chế độ như người nghỉ hưu bình thường.

Nhóm 3: Với những người hưởng lương hưu trước năm 1995, nhà nước sẽ có chính sách đặc biệt để lương hưu tăng cao hơn mức tăng chung. 

Cùng chuyên mục