Chủ nhật, 17/03/2024, 06:43 (GMT+7)

Đề xuất tăng lương hưu 15%, Bộ Tài Chính phản hồi gì?

Trước đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mức tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7, Bộ Tài chính đề nghị rà soát lại.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đánh giá tác động của chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7 tới đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Bộ Tài chính cho biết, theo phương án đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội là 15%; tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2% (từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng); tăng trợ cấp xã hội 38,9% (từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng).

Với mức tăng như trên, tổng kinh phí chi trả là 17.276 tỷ đồng, gấp 2,3 lần nguồn kinh phí được Quốc hội phê duyệt, vượt khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước nửa cuối năm nay.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xác định cụ thể các mức điều chỉnh, để trình cấp có thẩm quyền quyết định các mức tăng trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.

Theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15%; tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công cách mạnh 29,2%

chi-tra-luong-huu-16886190909451076863991-145255
Trước đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mức tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7, Bộ Tài chính đề nghị rà soát lại.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay có nhiều chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm y tế; một số chế độ về an sinh xã hội (học bổng chính sách, hỗ trợ chi phí học tập cho một số đối tượng học sinh, sinh viên quy định tại Luật Giáo dục…).

Khi thực hiện cải cách tiền lương khu vực công từ ngày 1/7/2024 sẽ tác động trực tiếp đến chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ đối với học sinh, sinh viên, do không còn quy định về mức lương cơ sở. 

Tuy nhiên tại thời điểm ngày 1/7/2024, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Giáo dục vẫn còn hiệu lực, chưa có văn bản thay thế.

Do đó để đảm bảo tính pháp lý, thống nhất trong thực hiện, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo… rà soát, nghiên cứu để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2024.

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định mức chuẩn làm cơ sở thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, hiện đang tính theo mức lương 1,8 triệu đồng. Từ đó, bảo đảm sự phù hợp giữa việc cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, và mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời gắn với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục