Thứ ba, 26/03/2024, 14:24 (GMT+7)

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu cao nhất?

Phải đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì mới được hưởng mức lương hưu tối đa 75% là câu hỏi mà nhiều người quan tâm và dưới đây là thông tin giải đáp.

Tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa người lao động có thể nhận được là 75%, song để đạt được mức này còn phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội của từng người lao động.

Mức hưởng lương hưu tối đa là bao nhiêu?

Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, mức hưởng lương hưu hằng tháng được quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và được hướng dẫn bởi khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

Theo đó, mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức: Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

Trong đó:

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc thu nhập tháng đóng BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện) sẽ phụ thuộc vào tiền lương hoặc thu nhập đóng hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá tương ứng.

- Tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được tính theo số năm đóng BHXH nhưng mức tối đa chỉ là 75%.

Theo đó, mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động là 75% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH sau khi đã được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng.

chinh-sach-BHXH
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu cao nhất?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu tối đa?

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính như sau:

Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75. 

Như vậy, lao động nữ cần 30 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa (75%).

Đối với lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. 

Như vậy, lao động nam cần 35 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa (75%).

Với người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động thì tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng cũng sẽ được tính như trên nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì sẽ bị giảm 2%.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục