Thứ hai, 04/03/2024, 15:12 (GMT+7)

Trường hợp nào được rút bảo hiểm xã hội một lần năm 2024

Điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần trong năm 2024 là thắc mắc của nhiều người và dưới đây là thông tin giải đáp.

Bảo hiểm xã hội một lần là gì?

Bảo hiểm xã hội 1 lần là một chế độ an sinh do Nhà nước đề ra để hỗ trợ cho những người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc và người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có yêu cầu và đủ điều kiện sẽ được rút bảo hiểm 1 lần.

Chế độ BHXH 1 lần là một trong những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là một cách để người lao động có thể sử dụng số tiền bảo hiểm của mình theo ý muốn, thay vì phải chờ đến tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu hàng tháng.

Điều kiện để người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2024

Dự kiến, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào giữa năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Do đó, điều kiện để người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2024 vẫn áp dụng theo các quy định hiện hành.

86-20230328112426am-142717
Trường hợp nào được rút bảo hiểm xã hội một lần năm 2024.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các quy định pháp luật khác hướng dẫn liên quan, thì người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định, mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thứ 2, người lao động sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH.

Thứ 3, người lao động ra nước ngoài để định cư.

Thứ 4, người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Thứ 5, người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Trường hợp này gồm 2 nhóm đối tượng:

Một là Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Hai là Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Cách tính số tiền bảo hiểm xã hội một lần

nam-2024-co-duoc-rut-bhxh-1-lan-khong

Số tiền bảo hiểm xã hội một lần được tính dựa trên số năm đã đóng BHXH và mức bình quân tiền lương (mbqtl) tháng đóng BHXH căn cứ theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Công thức tính như sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Trong đó: Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) / (Tổng số tháng đóng BHXH).

Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 - 06 tháng được tính là ½ năm, từ 07 - 11 tháng được tính là 01 năm. Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi.

Trường hợp chưa đóng đủ 1 năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương.

Mức hưởng khi rút BHXH 1 lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp bị bệnh hiểm nghèo.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục