Chủ nhật, 12/11/2023, 05:09 (GMT+7)

Đóng bảo hiểm xã hội mức 5 triệu đồng/tháng, lương hưu được bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc nếu đóng bảo hiểm xã hội với mức bình quân là 5 triệu đồng/tháng thì lương hưu được bao nhiêu, cách tính như thế nào?

Theo Luật BHXH, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật BHXH được tính như sau:

Đối với lao động nữ: Nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam: Nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Muc-Luong
Đóng bảo hiểm xã hội mức 5 triệu đồng/tháng, lương hưu được bao nhiêu?

Về tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, kể từ năm 2022, lao động nam đóng BHXH được 20 năm sẽ có tỷ lệ hưởng lương hưu là 45%, lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Căn cứ Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Nếu tính theo lộ trình trên, người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trong điều kiện làm việc bình thường sẽ được nghỉ hưởng lương hưu vào năm 2023 khi đủ tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 9 tháng (đối với lao động nam), tròn 56 tuổi (đối với lao động nữ).

Ví dụ, tính đến tháng 11/2023, bạn là lao động nam đủ tuổi về hưu theo quy định, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức đóng bình quân là 5 triệu đồng/tháng, tính đến thời điểm đủ tuổi về hưu là 31 năm.

Như vậy:

19 năm đầu tham gia sẽ được hưởng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Từ năm thứ 20 đến năm thứ 31 là 12 năm được hưởng thêm: 12 x 2% = 24%. Tổng 2 tỷ lệ là: 45% + 24% = 69%.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng mức bình quân tiền lương của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Bạn đọc đóng với mức 5 triệu đồng/tháng.

Vậy, mức hưởng lương hưu của bạn = 69% x 5 triệu đồng = 3.450.000 đồng/tháng.

Cùng chuyên mục