Thứ tư, 08/11/2023, 07:18 (GMT+7)

Kiến nghị giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, Bộ LĐ-TB&XH phản hồi gì?

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Luật Việc làm chưa có quy định về chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm. Việc quy định chính sách này thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có công văn trả lời cử tri liên quan đến lĩnh vực lao động. Theo đó, cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (cho nợ, giãn 3-6 tháng) để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Theo An ninh thủ đô, về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời để người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện theo quy định.

l_ac34baf5-2cd3-4240-afdf-28575ae70867
Ảnh minh họa.

Để tạo điều kiện giúp người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh và tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, Nghị định 115/2025/NĐ-CP quy định cho phép người sử dụng lao động gặp khó khăn đáp ứng đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng (không phải tính lãi chậm đóng).

Do đó, đề nghị người sử dụng lao động (doanh nghiệp) căn cứ quy định pháp luật nêu trên, trường hợp xét thấy đủ điều kiện thì lập hồ sơ theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH gửi cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng thời, hiện nay, Luật Việc làm chưa có quy định về chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và việc quy định chính sách này thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ngoài ra, thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm sửa đổi. Về kiến nghị của địa phương, Bộ LĐ-T&XH sẽ nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Việc làm sửa đổi, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6/2024 để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Từ khóa:
Cùng chuyên mục