Tiếp Thị Gia Đình

Thứ năm, 04/07/2024, 10:14 (GMT+7)

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi như thế nào khi tăng lương cơ sở?

Mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ thay đổi khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi BHXH Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, theo An ninh Thủ đô.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn chuyển tiếp từ 01/7/2024 - 31/12/2024 như sau:

Về mức hưởng bảo hiểm y tế, người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024 thì chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: tương đương thấp hơn 351.000 đồng.

Hình ảnh 116

Về mức thanh toán trực tiếp

Từ 1/7, trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị sau ngày 1/7 thì được hưởng như sau:

- Trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương tối đa không quá 351.000 đồng (trước đây là 270.000 đồng).

- Trường hợp khám chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 1.170.000 đồng (trước đây là 900.000 đồng).

- Trường hợp đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 2.340.000 đồng (trước đây là 1,8 triệu đồng). 

  • Trường hợp người bệnh đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương tối đa không quá 5.850.000 đồng (trước đây là 4,5 triệu đồng).

Về mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật

 Thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở, với trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 1/7, tương đương không vượt quá 105,3 triệu đồng, trước đó là 81 triệu đồng.

- Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị sau ngày 1/7, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thời điểm kết thúc dịch vụ kỹ thuật và tính chi phí theo 2 thời điểm như sau:

+ Trước ngày 1/7: Thanh toán mức không vượt quá 81 triệu đồng.

+ Từ ngày 1/7 trở đi: Thanh toán mức không vượt quá 105,3 triệu đồng.

Cùng chuyên mục