Thứ năm, 06/06/2024, 13:14 (GMT+7)

4 thay đổi trong chính sách về bảo hiểm y tế từ ngày 1/7, người dân cần biết

Một số thay đổi về bảo hiểm y tế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 do có liên quan đến việc điều chỉnh cải cách tiền lương, hàng triệu người cần nắm được kẻo thiệt.

4 thay đổi trong chính sách về bảo hiểm y tế

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế

bảo hiểm y tế
Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế

Theo thông tin tạp chí Luật Sư Việt Nam, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó 1/7/2024 là ngày chính thức thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, mức lương cơ sở sẽ được bãi bỏ từ ngày 1/7/2024. Như vậy, mức đóng BHXH có thể thay đổi từ ngày 1/7/2024. Hiện nay, vẫn chưa có văn bản quy định cụ thể về mức đóng bảo hiểm y tế từ ngày 1/7/2024.

Hiện nay mức đóng BHYT đối với hộ gia đình và học sinh, sinh viên như sau:

* Đối với hộ gia đình

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

* Đối với học sinh, sinh viên

Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh, sinh viên là 4,5%. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh, sinh viên đóng 70%. (điểm đ, e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

Thay đổi chi phí khám chữa bệnh 1 lần được chi trả 100%

Hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế được tính theo mức lương cơ sở. Người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, mà chi phí khám chữa bệnh với chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở (khoảng dưới 270.000 đồng) thì được bảo hiểm y tế trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Mức lương cơ sở đang áp dụng tại thời điểm này là 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 104/2023/QH15, Quốc hội đã chính thức thông qua thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, bãi bỏ chế độ tiền lương tính theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024. Do đó, khi bỏ lương cơ sở, quy định này sẽ không còn hiệu lực.

Như vậy, kể từ thời điểm ngày 1/7/2024, mức hưởng chi phí khám chữa bệnh có thể sẽ bị ảnh hưởng theo sự thay đổi của lương cơ sở.

Thêm đối tượng được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế từ 1/7/2024

Bảo hiểm y tế
Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Khoản 2 Điều 32 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Khoản này đã bổ sung người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Trong đó, Điều 23 luật này nêu rõ, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, và bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Ngoài việc được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn được nhà nước hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, nếu chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương. Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội, mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động thì được xét trợ cấp; nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí.

Thẻ bảo hiểm y tế được tích hợp vào thẻ căn cước

Theo quy định tại Điều 22 Luật Căn cước, thông tin thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước cấp từ ngày 1/7/2024 theo đề nghị của công dân. Việc sử dụng thông tin thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin, hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hiện nay trên cơ sở đồng bộ, xác thực thông tin người tham gia từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đến nay, toàn quốc đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, với trên 92 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip thành công, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh. Việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, người bệnh có bảo hiểm y tế chỉ cần sử dụng căn cước công dân để làm thủ tục khám chữa bệnh, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế.

Cùng chuyên mục