Thứ sáu, 31/05/2024, 05:46 (GMT+7)

Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2024, người dân cần biết

Sang tháng 6/2024, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó, nổi bật là các chính sách liên quan đến giấy phép lái xe, kiểm định xe ô tô, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện...

Theo Kinh tế Môi trường, dưới đây là những chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2024: 

Quy định mới liên quan đến giấy phép lái xe

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi hàng loạt các Thông tư liên quan đến vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

Các trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 01/6/2024 theo quy định mới gồm: 

1) Những người có hành vi gian dối khi khai báo về tuổi, sức khỏe, sử dụng giấy tờ tùy thân không đúng quy định để được cấp GPLX;

2) Những người tự ý tẩy xóa, làm sai lệch thông tin trên GPLX sẽ không được cấp bằng trong 5 năm, nếu muốn cấp lại phải học và sát hạch như cấp giấy phép lái xe lần đầu;

Khi nào giấy phép lái xe trên VNeID là hợp lệ?

3) Các cá nhân khi để người khác sử dụng GPLX của mình khi bị phát hiện sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe, nếu muốn cấp lại thì phải học và thi sát hạch lại. Đây là một trường hợp hoàn toàn mới so với quy định hiện hành. 

4) Những người không đủ điều kiện về tuổi, sức khỏe...

5) Những người có sai sót về thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe…

6) Những người lái xe bị phát hiện trong cơ thể có ma túy thông qua việc khám sức khỏe.

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT cũng có quy định mới về thủ tục đổi giấy phép lái xe. Theo đó, bản sao CCCD trong hồ sơ đổi giấy phép lái xe sẽ được bỏ từ ngày 1/6/2024. Ngoài ra, trình tự thực hiện đổi giấy phép lái xe cũng có sự thay đổi từ ngày 1/6. Đặc biệt, Giấy phép lái xe trên VneID cũng được coi là giấy phép hợp lệ. 

Có thể tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên website

Từ ngày 1/6/2024, quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được nêu tại Thông tư 02/2024/TT-BKHCN sẽ có hiệu lực. Theo đó, người tiêu dùng có thể tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia các thông tin sau đây:

- Tên và hình ảnh của sản phẩm, hàng hóa;

- Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa;

- Thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa;

-Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký tự và số seri sản phẩm (nếu có);

- Thời hạn sử dụng sản phẩm, hàng hóa (nếu có).

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn xét thăng hạng giảng viên đại học 

Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

Trong đó, điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh giảng viên chính hạng II gồm:

- Cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu, có vị trí việc làm còn thiếu phù hợp.

- Được cấp có thẩm quyền cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Đang giữ chức danh giảng viên hạng III.

- Trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng, giảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn kỷ luật và thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật.

- Có thời gian giữ chức danh giảng viên hạng III tối thiểu, đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ…

Điểm mới về thi/xét thăng hạng giảng viên đại học từ 26/12/2021

Nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện

Từ ngày 1/6/2024, Thông tư 07/2024/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện sẽ chính thức có hiệu lực.

Thông tư của Bộ Công Thương quy định việc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện được dựa trên các nguyên tắc như sau:

Bên bán và Bên mua có quyền áp dụng giá cố định bình quân đã thỏa thuận cho các năm trong thời hạn hợp đồng. Trường hợp Bên bán và Bên mua thống nhất quy đổi giá cố định bình quân đã thỏa thuận thành giá cố định từng năm thì việc xác định các mức giá cố định này phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại (ii).

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Trên cơ sở các điều kiện vay vốn thực tế và khả năng tài chính của dự án, Bên bán và Bên mua thỏa thuận giá cố định bình quân của nhà máy điện thành giá cố định từng năm (FCj Giá cố định năm j) với điều kiện đảm bảo giá cố định bình quân không thay đổi so với mức giá đã được Bên bán và Bên mua thỏa thuận và tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

- Tỷ suất chiết khấu tài chính khi tính toán giá cố định từng năm do Bên bán và Bên mua thỏa thuận bằng tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính (IRR) của nhà máy điện;

- Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các khoản vay cho đầu tư xây dựng nhà máy điện theo thời hạn hoàn trả vốn vay.

Điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 45/2024/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa  sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/6/2024. Theo đó, nghị định nêu rõ điều kiện vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Quỹ này gồm:

- Đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: Là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh…

- Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, đảm bảo phù hợp tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Đảm bảo nguồn vốn tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đủ nguồn vốn để thựuc hiện dự án, phương án đó.

- Đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay.

Sửa đổi, bổ sung điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa | Tin nhanh chứng khoán

Ô tô được miễn kiểm định lần đầu vẫn phải nộp tiền lập hồ sơ

Từ 15/6/2024, Thông tư 11/2024/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực. Nội dung thông tư quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới.

Theo đó, các phương tiện được miễn kiểm định lần đầu vẫn phải lập hồ sơ phương tiện với mức giá dịch vụ như sau:

- Giá lập hồ sơ với xe miễn kiểm định lần đầu: 46.00 đồng/xe.

- Giá dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định: 23.000 đồng/lần/xe.

Trong đó, giá này đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng chưa bao gồm thuế VAT.Đặc biệt, tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ này phải thanh toán giá dịch vụ cho đơn vị đăng kiểm theo mức giá ở trên.

Cùng chuyên mục