Thứ sáu, 06/10/2023, 18:38 (GMT+7)

Yêu cầu TikTok xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu TikTok kiểm soát nội dung, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vào Việt Nam và xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Theo kết luận, TikTok đã có nhiều hành vi vi phạm như: để lọt nhiều thông tin giả mạo, xuyên tạc, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội; chưa có biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ em; cho phép trẻ em dưới 13 tuổi mở tài khoản dù là nền tảng mạng xã hội.

tiktok 1
Bộ TT&TT yêu cầu TikTok xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi.

Đặc biệt, đoàn kiểm tra yêu cầu Văn phòng TikTok chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với hoạt động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới vào Việt Nam thông qua ứng dụng TikTok. Văn phòng TikTok được TikTok Singapore ủy quyền trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam.

Tại buổi công bố kết luận, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) - đại diện đoàn kiểm tra đề nghị các bộ, ngành thực hiện kết luận kiểm tra, tăng cường quản lý đối với hoạt động TikTok.

Cụ thể, đối với nội dung video ngắn, đoàn kiểm tra đề nghị Bộ TT&TT yêu cầu TikTok không sử dụng thuật toán tạo xu hướng hoặc đề xuất nội dung vi phạm, cải thiện hệ thống kiểm duyệt để chủ động ngăn nội dung vi phạm; kiểm soát nội dung nhảm nhí, độc hại và xóa các tài khoản của trẻ em dưới 13 tuổi.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đề nghị Bộ TT&TT có biện pháp xử lý buộc TikTok Singapore khắc phục ngay các sai phạm trong việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vào Việt Nam. Đặc biệt, TikTok Singapore phải gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có giải pháp để ngăn chặn những nội dung vi phạm đã bị chặn gỡ được đăng tải lại.

Cùng chuyên mục