Thứ tư, 05/06/2024, 15:36 (GMT+7)

Vi phạm quy định về biển hiệu, một doanh doanh nghiệp xăng dầu bị xử phạt

Không ghi tên thương nhân phân phối xăng dầu trên biển hiệu, một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bị xử phạt 15 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình mới đây đã tiến hành xử phạt hành chính đối với Cửa hàng xăng dầu Quảng Phú thuộc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Minh Hoàng; địa chỉ: xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Minh Hoàng ghi rõ, cửa hàng vi phạm hành chính "Không ghi tên thương nhân phân phối xăng dầu cung cấp xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu, khí để xử lý theo quy định của pháp luật".

Căn cứ các quy định của pháp luật, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối Công ty TNHH Kinh doanh Thương Mại Tổng hợp Minh Hoàng số tiền 15 triệu đồng.

.
Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Minh Hoàng vi phạm quy định về quảng cáo biển hiệu

Được biết, thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyên đề về xăng dàu đã ban hành; đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức kinh doanh xăng dầu; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xăng dầu.

Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu treo biển hiệu như thế nào?

Khoản 7 Điều 23 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu quy định thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu có quyền và nghĩa vụ phải treo biển hiệu của thương nhân theo quy định hiện hành, phải sử dụng tên thương mại, biểu tượng (lô gô), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại của thương nhân nhượng quyền.

Theo quy định hiện hành, cụ thể là Điều 34 Luật Quảng cáo 2012 thì biển hiệu phải có các nội dung bao gồm: Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Địa chỉ, điện thoại. 

Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 Luật quảng cáo 2012. Cụ thể, nội dung biển hiệu thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Về kích thước biển hiệu, Luật Quảng cáo 2012 quy định đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. Trường hợp biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Cùng chuyên mục